Eko sklad s prenovljenimi spodbudami za zmanjševanje energetske revščine in e-vozila

Eko sklad je razširil nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100 % subvencijo za
zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Ostajajo visoke spodbude za e-vozila, nižje pa za priključne hibride.

V petek, 17. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na
spletni strani www.ekosklad.si objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah ter za električna in priključno hibridna vozila za občane in podjetja.

Nov javni poziv za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom– prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije; za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbuda lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Do sedaj veljavni javni poziv je določal, da je spodbuda socialno šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije.

Novi javni poziv bo, za razliko od prejšnjega, omogočal dodelitev nepovratne spodbude tudi v primeru, če socialno šibek občan – prejemnik redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva v katerem živi vlagatelj oziroma socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja prinašata glede na zadnja javna poziva naslednje novosti:

 • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
 • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
 • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
 • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za občane so tudi spremenjeni pogoji za
uveljavljanje subvencije za testna vozila:

 • testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki
  Sloveniji (prej: v EU),
 • registracija vozila s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji ni več omejena glede na to, da mora biti druga (prej: druga registracija vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji),
 • prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi uporabnik tega vozila (prej: prvi lastnik),
 • vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (prej: vlagatelj mora biti drugi lastnik).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak
ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu
ekosklad@ekosklad.si.

Avatar

Urednik portala MojPrihranek.si

S spleta

1 COMMENT

 1. Sem za elektricne avtomobile, samo kaj ko so zaenkrat za naso taxi sluzbo ki naredi dnevno 300-500 kilometrov neuporabni. Takoj ko bo elektricni avto zmogel brez problema odpeljat vsaj 500 kilometrov, nabavna cena pa bo vsaj priblizno ista kot za klasicni avto – menjamo vse sluzbene avte!

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.