Z naravno vodo do nižjih stroškov in čistejše narave

Bolj kot ste oddaljeni od javnih omrežij, večja verjetnost je, da vam bo otežen priklop nanje. Številni Slovenci nimajo možnosti priklopiti svojih hiš, vikendov ali gospodarskih poslopij na vodna in kanalizacijska omrežja. Toda ni vse izgubljeno. Z zbiralnikom deževnice in malo čistilno napravo lahko prebredete tudi takšne težave.

Male čistilne naprave

Hišna ali mala komunalna čistilna naprava je posoda (plastična, betonska, iz drugih materialov) v kateri je vgrajena tehnologija, ki gospodinjsko odpadno vodo (iz kopalnice, kuhinjskega korita, tuša ali banje ter pomivalnega in pralnega stroja) prečisti do te mere, da jo lahko po veljavni okoljski zakonodaji varno odvajamo v okolico (odprti vodotok, skozi polje ponikanja v tla).

Malo komunalno čistilno napravo ali čistilno napravo za gospodinjske odpadne vode bo moral po trenutni zakonodaji do konca leta 2021 vgraditi vsak, ki mu občina ne more zagotoviti priklopa na javni kanalizacijski vod, kamor bi se lahko spuščale odplake. Hkrati je vgradnja čistilnih naprav po standardu SIST EN 12566-3 zahtevana za objekte, ki sodijo med aglomeracije, še bolj striktni pogoji pa se lahko pojavijo za objekte na vodovarstvenih ter drugih varovanih področjih. Poleg tega ni treba dodatno poudarjati, da so MKČN obvezne pri vseh novogradnjah, tudi za objekte v obnovi, za katere je bilo treba pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

Vgradnja male čistilne naprave Vodateh

Industrijske čistilne naprave

Biološke čistilne naprave za gospodinjsko odpadno vodo so dimenzionirane za obremenitve, ki jih proizvede človek, doma v gospodinjstvu ali v službi s parametri KPK okoli 1000 mg/l, BPK5 do 400 mg/l. Pri industrijski ali tehnološki odpadni vodi so lahko te vrednosti tudi do nekajkrat višje. Poleg visokih KPK in BPK5 vrednosti v industrijski odpadni vodi najdemo najrazličnejše elemente in spojine, ki jih je treba pred izpustom odstraniti ali njihovo vrednost znižati pod zakonsko določeno vrednost, saj v naravi zavirajo ali onemogočajo naravne procese in se tako kopičijo ter zastrupljajo naše okolje. Med industrijsko odpadno vodo sodi vsakršen tip vode, ki je bila kot tehnološka uporabljena tako v najmanjših avtopralnicah kot tudi na primer v farmacevtski industriji.

Industrijske čistilne naprave se pojavljajo predvsem v mlečnopredelovalni, mesnopredelovalni, prehrambni, elektroindustriji, industriji barv in lakov, kovinski, steklarski, farmacevtski industriji, pralnicah in tekstilni industriji, avtopralnicah, pohištveni ter lesno-predelovalni industriji.

Industrijska čistilna naprava Vodateh

Zbiralniki deževnice

Trend zbiranja in porabe deževnice narašča zlasti v zadnjih petih letih. Ljudje so spoznali, da z vgradnjo sistema za zbiranje in porabo deževnice ne prihranijo samo finančno, temveč si zagotovijo neodvisnost z vodo tudi v primeru poletnih redukcij vode za zalivanje, pranje avtomobilov in podobno.

Deževnica je praktično zastonj. Potrebno jo je le uloviti ter namestiti filtrirni sistem, da bo dovolj čista glede namena uporabe, pri čemer je potrebno zagotoviti tudi primerno distribucijo do porabnika (pralni stroj, pomivalni stroj, pranje avtomobilov, zalivanje) s pomočjo črpalk ali gravitacijskega pretoka. Voda iz zbiralnika je sveža celo leto, saj ostaja v podzemnem rezervoarju med 6 in 10 stopinj Celzija, je pa potrebno s predfiltracijo vseeno preprečiti vnos organskih snovi in umirite pretirano mešanje ob nalivih. Deževnico se lahko uporablja za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje sanitarij, gašenje požarov in tudi pogojno za napajanje živine.

Glede na mesto vgradnje in posebnosti na mikrolokaciji, razlikujemo med betonskimi zbiralniki in tistimi iz umetnih mas. Razlika med enimi in drugimi je v dovoljeni maksimalni obremenitvi ter potrebi po dodatnih gradbenih delih za primer podtalnice. V kolikor standardne dimenzije niso ustrezne se lahko izdelajo tudi plastični zbiralniki po meri ali pa na licu mesta izdelani betonski zbiralniki. Slednji omogočajo tudi zelo velike skupne volumne.

 

Sistem za koriščenje deževnice - prerez hiše

Strokovna pomoč

Pri implementaciji omenjenih rešitev je seveda potrebna izbira kvalitetnih sistemov in izbira priznanih strokovnjakov. Pri izbiri in vgradnji sistemov Podjetje Vodateh že 10 let uspešno zagotavlja strokovne, sodobne in zahtevanim potrebam primerne ter cenovno ugodne rešitve na področju čiščenja in odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter sistemih za zajem, koriščenje in filtracijo deževnice. Vodateh je mikropodjetje, ki ga tvorijo mladi entuziasti s področja načrtovanja in projektive, elektronike in elektrotehnike ter strojnih inštalacij. Njihovi izdelki in storitve stremijo k enostavnim in ugodnim ter sočasno učinkovitim rešitvam, nudijo pa tudi pomoč pri občinskih subvencijah.

Končana vgrajena čistilna naprava

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.