Objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017–2022

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022, ki se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020”, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe “Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih”. Za sofinaciranje operacij je na voljo 13,9 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci, ki elektroenergetskim podjetjem omogočajo tako daljinsko odčitavanje kot tudi samo krmiljenje električnega števca.

Operacija po tem razpisu je projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci. Upravičen namen operacije je:

  • nakup in vgradnja pametnih števcev električne energije in pripadajoče komunikacijske opreme (komunikacijski moduli in podatkovni zbiralniki),
  • nakup programske opreme, programske ter strojne opreme za obdelavo podatkov naprednega merilnega sistema,
  • izobraževalne vsebine in marketinške aktivnosti.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bo na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 13.897.800 EUR in bo na razpolago v obdobju 2017 do 2022. Sredstva se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 33 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020”, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe “Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih”.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.