Zaživela interaktivna spletna stran Energetskega koncepta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije aktiviralo interaktivno spletno stran EKS, ki je namenjena širši zainteresirani javnosti. Namen je usmeriti delovanje vseh subjektov in izvajanje energetskih ukrepov k viziji in ciljem energetske politike Slovenije.

Na ministrstvu za infrastrukturo smo v začetku februarja 2018 dali v javno razpravo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS). V fazi njegove priprave je Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo izdelavo dolgoročnih energetskih bilanc za več scenarijev možnega razvoja slovenske energetike, s katerimi bi Slovenija lahko zagotovila svoj prispevek k doseganju vseevropskega cilja zmanjšanja skupnih emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050 v primerjavi z letom 1990.

EKS in dolgoročne energetske bilance zagotavljajo pomembne informacije o načinu, na katerega je mogoče doseči cilje za leto 2030 in za leto 2050. Da bodo cilji doseženi, bodo potrebne pogumne in pravočasne politične odločitve in ukrepi ter aktivno sodelovanje gospodarstva in prebivalstva, drage naložbe in sprememba delovanja in obnašanja vsakega posameznika. Zato je pomembno, da se z načrti in pričakovanji snovalcev energetske politike seznani čim širšo zainteresirano javnost.

Na  interaktivni spletni strani EKS so predstavljena izhodišča EKS in ključni cilji za trajnostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbe z energijo v prihodnosti. Prikazane so informacije o današnjem stanju oskrbe in porabe energije po sektorjih ter emisije CO2 v Sloveniji. Sledi primerjalni prikaz možnih scenarijev energetske politike (uporaba obstoječih tehnologij, opustitev premoga, opustitev premoga in jedrske energije) ter prednosti in slabosti uporabe različnih virov energije (fosilna goriva, jedrska energija, obnovljivi viri energije) pri prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.