Z odločbo senata AVK zelena luč združitvi GEN-I in Elektro energije

Senat Javne agencije RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK) je v petek, 16. oktobra 2015, izdal odločbo, s katero dovoljuje združitev družb GEN-I in Elektro energija, hčerinske družbe Elektra Ljubljana.

Z omenjeno odločbo je AVK odločil, da ne nasprotuje priglašeni koncentraciji omenjenih družb ter da je le-ta skladna s pravili konkurence ob upoštevanju korektivnih ukrepov – zavez iz odločbe. S tem se je končal deset mesecev trajajoč postopek presoje skladnosti omenjene združitve s pravili konkurence, ki je sledil podpisu Pisma o nameri glede združevanja družb GEN-I in Elektro energija.

Pozitivna odločba s strani AVK tako predstavlja zeleno luč za začetek sicer dolgotrajnega postopka združevanja, ki bo potekal v več stopnjah: najprej bo s strani GEN-I izveden skrbni pregled družbe Elektro energija, sledi cenitev le-te. Prvi koraki v smeri združevanja so predvideni spomladi leta 2016, ko naj bi družba GEN-I prek izvedene dokapitalizacije postala 50-odstotni lastnik družbe Elektro energija.

Odločba vsebuje vrsto zavez družb GEN-I in Elektro energija, ki so bile sprejete ob presoji, in sicer med drugim zaveze o:

  • Omejitvi dviga cen za gospodinjske in male poslovne odjemalce za obdobje naslednjih 5 let od izdaje odločbe (najmanj 3 leta brezpogojno);
  • Vzpostavitvi požarnega zidu za preprečitev kakršnega koli usklajevanja cenovnih politik, tržnih in prodajnih strategij ter s tem preprečitev pretoka tržno občutljivih informacij do družb v skupini Petrol;
  • Vzpostavitvi kontinuiranega evidentiranja izbranih tržnih indikatorjev poslovanja z namenom zagotoviti AVK možnost sprotnega spremljanja razmer na maloprodajnem trgu ter cenovne politike združenega podjetja v obdobju naslednjih 5 let od izdaje odločbe.

GEN-I in Elektro energija sicer veljata za največja akterja na maloprodajnem trgu električne energije v Sloveniji, združena pa naj bi dosegala približno 41-odstotni tržni delež, s skupno letno prodajo 5 TWh električne energije. Podjetji bosta skupno oskrbovali več kot 350.000 slovenskih odjemalcev električne energije.

Andrej Ribič, predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana, je povedal: »Že dlje časa smo se zavedali, da moramo poiskati strateškega partnerja, saj so se tveganja na energetskih trgih, ki so jim izpostavljeni dobavitelji električne energije, izjemno povečala. Če smo želeli ohraniti močno domačo družbo, da bodo vizija, znanje in dobiček dolgoročno ostali doma, in jo okrepiti za preboj na mednarodne trge, smo se morali povezati z nam komplementarnim podjetjem. Prepričani smo, da smo v GEN-I našli najboljšega možnega strateškega partnerja

Dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I, je prevzem odločbe AVK pospremil z besedami: »Z združitvijo dveh največjih slovenskih dobaviteljev bomo lahko aktivirali potencial za nadaljnjo rast, še posebej na mednarodnih trgih. Z oblikovanjem skupne ekipe strokovnjakov bomo pospešili razvoj inovativnih produktov za velike poslovne odjemalce v širši mednarodni regiji, saj imata tako Elektro Ljubljana kot Elektro energija veliko izkušenih kadrov na področju sistemskih storitev. Poleg tega v obeh družbah podpiramo trajnostni razvoj in tudi tu pri že zastavljenih projektih lahko hitreje napredujemo s skupnimi močmi

Mag. Bojan Kumer, direktor družbe Elektro energija, je ob tem poudaril: »Naša prioriteta so naši zvesti odjemalci, ki jim bomo zaradi združitve lahko ponudili višjo kakovost storitev, zagotovili cenovne ugodnosti na področju električne energije in razširili ponudbo na področju zemeljskega plina. Združitev nam bo zaradi vrste sinergij z GEN-I pomagala do konkurenčnejših nabavnih virov in omogočila bistveno hitrejše posodabljanje podpornih sistemov, ki so ključni za zagotavljanje najboljših storitev

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.