Vlada sprejela stališče k mnenju Državnega sveta RS k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015

Državni zbor RS je septembra posredoval Vladi RS mnenje Državnega sveta k “Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015” s prošnjo, da do mnenja zavzame stališče. Vlada RS je na današnji 108. redni seji sprejela stališče, da nima pripomb k poročilu Komisije sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta Republike Slovenije in mnenju Državnega sveta Republike Slovenije.
Ob tem želi Vlada RS pojasniti, da je daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce – Pince eden od projektov skupnega interesa v EU, tako imenovanih PCI projektov, ki bi skladno s pravnim redom EU moral uživati poseben prednostni status pri umeščanju v prostor in postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Daljnovod je pridobil status projekta skupnega interesa EU že s prvo listo PCI projektov v letu 2013, nato pa še z delegirano uredbo Komisije in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije, torej z drugo listo PCI projektov.

Vlada Republike Slovenije je januarja 2014 imenovala tudi medresorsko delovno skupino za zagotavljanje učinkovitega dela nacionalnega pristojnega organa pri izvajanju uredbe EU, ki podrobno, na mesečni ravni, spremlja aktivnosti na vseh projektih skupnega interesa, še posebej in kot prvega pa projekt daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce – Pince. Projekt je trenutno v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja.  

Glede prioritete polaganja kablovodov pred gradnjo daljnovodov vlada pojasnjuje, da o vrsti gradnje daljnovodov odloča investitor v skladu z zadnjo tehnologijo in ekonomičnostjo, kar je tudi vsebina posameznega državnega prostorskega načrta. O ustreznosti in primernosti polaganja kablovodov pripravlja študijo ELES. Ko bo študija narejena, se bo z njo seznanilo poslance.

Glede dostopa Republike Slovenije do zalog nafte in naftnih derivatov na lokacijah v tujini, pa vlada pojasnjuje, da  je naloga Zavoda za blagovne rezerve, da zagotovi najmanj 90 dnevne zaloge nafte in naftnih derivatov, od katerih jih je 2/3 v Republiki Sloveniji in 1/3 izven območja Republike Slovenije, in sicer v Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.