Vlada sprejela dolgoročni strateški plan poslovanja javnega podjetja ELES 2016 – 2020

Vlada je na današnji seji sprejela Dolgoročni strateški plan poslovanja javnega podjetja ELES, d.o.o., za obdobje 2016 – 2020.
V skladu s slovensko energetsko zakonodajo ELES skrbi za načrtovanje, graditev in posodabljanje slovenskega visokonapetostnega prenosnega omrežja na treh napetostnih nivojih. Razvoj omrežja načrtujejo in dograjujejo tako, da omogoča vključitev novih proizvodnih virov ter zanesljivo in kakovostno oskrbo večjih porabnikov z električno energijo na celotnem ozemlju Slovenije.

Družba ELES mora pri poslovanju poleg domače zakonodaje izpolnjevati tudi zahteve evropskih uredb in direktiv ter drugih aktov, ki se nanašajo na poslovanje sistemskih operaterjev prenosnih omrežij z električno energijo. 

Strateške usmeritve ELES-a so odziv na izzive in spoznanja, ki izhajajo iz celovite in poglobljene analize zunanjega in notranjega okolja ter tudi v prihodnje zagotavljali trdne temelje uspešnega delovanja in razvoja elektroenergetskega prenosnega sistema in družbe ELES.

ELES napoveduje, da bo do leta 2020 izvedel investicijo v daljnovod Cirkovce-Pince. Prehod iz 220 na 400 kV na daljnovodu Cirkovce–Podlog–Beričevo–Divača se bo po njihovi oceni premaknil proti letu 2030. Projekt skupnega interesa Italije in Slovenije za povezavo Salgareda (Italija)–Divača–Beričevo bo verjetno ostal na nivoju študije. Izvedba investicije Sincro Grid pa je odvisna od uspešnosti prijave na nepovratna CEF sredstva EU.

Družba ELES je tudi nosilec slovenskega dela aktivnosti in financiranja mednarodnega projekta NEDO, skupaj s hrvaškim sistemskim operaterjem HOPS bodo prijavili projekt Sincro Grid na razpis za nepovratna sredstva EU. V kolikor bo prišlo do realizacije teh investicij, se skupna vrednost investicijskih vlaganj v letih 2016 – 2020 ne bo povečala, saj bodo pristopili k spremembi dinamike ostalih investicijskih vlaganj.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.