V tretjem četrtletju 2015 višje cene za končne porabnike električne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij – september) leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta zvišala za 0,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 6,3 %.
Cena za dobavo energije, ki se določa prosto na trgu, je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 2 %, za industrijske porabnike pa nižja za 5 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij – september) 2015.

 

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. kvartalu leta 2015 znašala 163,66 EUR/MWh in je bila za 0,7 % višja kot v enakem obdobju leta 2014. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca povišala za 2,8 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 3. kvartalu 2015 za povpečnega gospodinjskega odjemalca znašala 57,19 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2 %. Cena za uporabo omrežja je znašala 55,93 EUR/MWh (brez DDV), v obdobju enega leta pa se je znižala v povprečju za slab 1 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. kvartalu 2015 znašale 17,98 EUR/MWh in so se zaradi višjega prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2015 in višjega prispevka za obnovljive vire in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale za 17 %.

V 3. četrtletju 2015 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 42,6 %, delež cene za uporabo omrežja 41,7 %, delež dajatev v energetiki 13,4 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene. 

 Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. kvartalu leta 2015 znašala 95,63 EUR/MWh in je bila za 6,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca zvišala za 2,8 %.

Postavka dobava energije je v 3. kvartalu 2015 v povprečju znašala 49,83 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5 %. Regulirana cena za uporabo omrežja je znašala 16,21 EUR/MWh (brez DDV), v obdobju enega leta pa se je znižala v povprečju za 20 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 3. kvartalu 2015 znašale 9,30 EUR/MWh in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 18 %.

V 3. četrtletju 2015 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega industrijskega odjemalca znašal 63,5 %, delež cene za uporabo omrežja 20,7 %, delež dajatev v energetiki 11,9 %, delež trošarine pa 3,9 % končne maloprodajne cene.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.