V letu 2017 subvencioniranih 945 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3864 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2017 znašala 944,9 GWh, kar je 6 % manj kot leta 2016. Skupaj je bilo v letu 2017 za podpore izplačanih 143,5 mio EUR, kar je 2 % manj kot leta 2016.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) – Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2017 zaznamoval povečan delež proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn in elektrarn na lesno biomaso ter manjši delež proizvodnje iz hidroelektrarn.

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2017 uvrščenih skupaj 3864 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW, kar predstavlja približno 12 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra 2017 je bilo izdanih 60 novih pogodb za proizvodne naprave, ki so vstopile v shemo na način spremembe lastništva, spremembe vrste podpore ali so bile deležne nove pogodbe zaradi spremembe zakonskih podlag.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 944,9 GWh je bilo v letu 2017 skupaj izplačanih za 143,5 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2017 je bilo zaradi 6 % nižje količine proizvedene električne energije kot v letu 2016, izplačanih za 2,7 mio EUR manj podpor kot leta 2016. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2017 znašala 151,9 EUR/MWh, kar je 4 % več kot v letu 2016.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2017 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne…………………………….70,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 279,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva……………………….29,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 295,4 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso……………….19,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 129,8 GWh,
  • elektrarne na bioplin…………………………16,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 126,9 GWh,
  • hidroelektrarne………………………………….6,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 103,0 GWh,
  • druge naprave……………………………………1,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,0 GWh,
  • vetrne elektrarne………………………………0,35 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,7 GWh.

V letu 2017 so sončne elektrarne predstavljale 49 % vseh izplačanih podpor. SPTE naprave na fosilna goriva so predstavljale 20 % skupno izplačanih podpor, približno 13 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na lesno biomaso ter slabih 12 % na bioplinske elektrarne. Delež izplačil za hidroelektrarne je v letu 2017 znašal 4 %, medtem ko vetrne elektrarne ter druge naprave predstavljajo zanemarljiv delež izplačil.

Glede na količino proizvedene električne energije v letu 2017 največji delež predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva z 31 % deležem (zmanjšanje za 0,7 odstotnih točk glede na leto 2016), sledijo sončne elektrarne s 30 % deležem, elektrarne na lesno biomaso z 14 %, bioplinske elektrarne s 13 % in hidroelektrarne z 11 % deležem celotne proizvedene energije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.