V februarju 2015 izdanih za 34,6 % več gradbenih dovoljenj za stavbe

V februarju 2015 izdanih za 34,6 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu. V februarju 2015 je bilo izdanih 362 gradbenih dovoljenj za stavbe ali 34,6 % več kot v prejšnjem mesecu, v njih pa je bilo načrtovanih 195 stanovanj ali 20,4 % več kot v prejšnjem mesecu.

V februarju 2015 izdanih za 33,7 % več gradbenih dovoljenj za novogradnje kot v januarju 2015

V februarju 2015 je bilo izdanih 362 dovoljenj za gradnjo stavb; 98,6 % teh dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1,4 % pa za spremembo namembnosti. Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo za 34,6 % višje kot v prejšnjem mesecu, število gradbenih dovoljenj za novogradnje pa za 33,7 %.

Skoraj polovico (49,2 %) vseh gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za stanovanjske stavbe, malo več kot polovico (50,8 %) pa za nestanovanjske stavbe. Od tistih za nestanovanjske stavbe jih je bilo 59,8 % namenjenih za stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo za 21,9 % višje kot v januarju 2015, število  izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe pa skoraj za polovico (49,6 %). Od stanovanjskih stavb se bo gradilo največ enostanovanjskih, od nestanovanjskih pa največ kmetijskih stavb.

Načrtovanih za 20,4 % več stanovanj kot v januarju
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v februarju 2015, je bila predvidena gradnja 195 stanovanj, to je za 20,4 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju. Vsa stanovanja, razen eno, so načrtovana v stanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 101 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v februarju je bilo predvidenih za 19,3 % več gradenj novih stanovanj kot v prejšnjem mesecu in za 12,3 % več kot v februarju 2014.

Največ stavb se bo gradilo v statistični regiji jugovzhodna Slovenija
Največ gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo izdanih v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (19,9 % vseh); v tej regiji se bo gradilo tudi največ nestanovanjskih stavb. Največ stanovanjskih stavb pa se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji; v tej regiji je bilo v februarju 2015 izdanih 13,8 % vseh gradbenih dovoljenj za stavbe. V drugih regijah je bilo izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe, med temi najmanj v obalno-kraški statistični regiji (1,4 % vseh).

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2015, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji (20,0 % vseh), potem v pomurski regiji (14,4 % vseh) in v podravski statistični regiji (13,8 % vseh). V drugih regijah je načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v koroški statistični regiji (le 3 stanovanja).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.