V devetih mesecih leta 2017 izplačanih 112,7 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3879 proizvodnih enot s skupno močjo 402 MW je v devetih mesecih 2017 znašala 713,5 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. Izplačano je bilo za 0,7 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2016.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) – Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 9. 2017 obsegala 3879 enot s skupno nazivno močjo 402 MW.

Trend višanja izplačil se je po letu 2015 stabiliziral. Konec septembra 2107 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi manjše za 9 enot glede na stanje konec leta 2016. V prvih dvetih mesecih leta 2017 je bilo izplačano za 112,7 mio EUR podpor, kar je 0,7 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 5 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar – september 2017 je znašala 158,0 EUR/MWh in je bila za 5 % večja kot v enakem obdobju leta 2016. Razlog so drugačne vremenske razmere, ki so vplivale na večjo proizvodnjo sončnih elektrarn in manjšo proizvodnjo hidroelektrarn.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar – september 2017 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne …………………………………………………. 4,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 71,6 GWh,
  • sončne elektrarne ……………………………………………. 61,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 240,3 GWh,
  • bioplinske elektrarne ………………………………………….. 12,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 95,4 GWh,
  • elektrarne na biomaso …………………………………………13,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 92,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ………………………………………. 20,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 206,3 GWh,
  • vetrne elektrarne ………………………………………………… 0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,2 GWh,
  • druge naprave ……………………………………………………. 0,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,7 GWh.

V primerjavi s obdobjem 1-9 leta 2016 je v obdobju 1-9 leta 2017 zaradi vremenske intenzitete opazen 7 % porast proizvodnje iz sončnih elektrarn in kar 33 % upad proizvodnje iz hidroelektrarn, slednje delno tudi zaradi izpada nekaterih enot iz podporne sheme. Pri ostalih tipih elektrarn je v primerjavi s prvim devetimi meseci 2016 bilo evidentirano odstopanje v rangu – 5% do + 5 %.

Glede na proizvodnjo v treh četrtinah leta 2017 prevladujejo sončne elektrarne z 34 %, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 29 % deležem, bioplinske elektrarne in elelektrarne na biomaso (oboje s po 13 % deležem) in hidroelektrarne z 10 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila v treh četrtinah leta 2017 prevladujejo sončne elektrarne s 54 % deležem, SPTE naprave na fosilna goriva z 18 % deležem, sledijo elektrarne na biomaso z 12 % in bioplinske enote z 11 % deležem vseh izplačil. V devetih mesecih leta 2017 so izplačila za proizvodnjo iz hidroelektrarn predstavljala slabe 4 % vseh izplačanih podpor.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.