Sprememba zakonodaje na področju malih kurilnih naprav

Vlada RS je januarja sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

V Uredbi se za kurjenje rastlinskih odpadkov v malih in srednjih kurilnih napravah določajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak ter obratovalnim monitoring, kar do sedaj ni bilo urejeno v predpisih. Rastlinski odpadki se namreč lahko kurijo izven sežigalnic.

 

Uredba bo omogočala kurjenje neonesnaženih lesnih in biomasnih ostankov iz proizvodnje pohištva ter proizvodnje živil in pijač. Omogočena bo energetska raba neonesnaženih lesnih ostankov pri manjših podjetnikih (t.j. mizarjih), ki so do sedaj imeli težave z dokazovanjem statusa lastnih lesnih ostankov kot stranskega proizvoda in so posledično potrebovali okoljevarstveno dovoljenje.

 

Z uredbo se ščitijo tudi potrošniki, ki so po letu 2012 kupili malo kurilno napravo slabše kakovosti. Dimnikarske službe so MOP seznanile o primerih, ko so pri prvih meritvah, ki so se izvedele ob prvem zagonu omenjenih malih kurilnih naprav, izmerjene emisije dušikovih oksidov nad mejno vrednostjo. Potrošniki so takšne male kurilne naprave lahko nemoteno nabavili, ker nadzor trga v RS v tem segmentu ni bil zakonsko določen. Zato se začasno zvišujejo mejne vrednost za male kurilne naprave z nazivno toplotno močjo manjšo ali enako 400 kW, ki uporabljajo plinsko olje ali plinasto gorivo. Dimnikarske službe bodo takšne naprave lahko vpisale v svoje evidence. Da bi se takim situacijam izognili v prihodnje,  se z uredbo uvaja nadzor trga malih kurilnih naprav na plinsko olje in plinasto gorivo.

Posamična kurilna naprava se določi kot mala ali srednja kurilna naprava glede na:

        svojo vhodno toplotno moč,

        namen uporabe z zgorevanjem goriva pridobljene toplote in

        vrsto goriva, ki se uporablja za zgorevanje v kurišču.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.