Sprejeta Uredba o zagotavljanju prihrankov energije

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, ki jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti mora vsaka država članica določiti sistem obveznosti energetske učinkovitosti, s katerim zagotovi, da distributerji energije oziroma podjetja za maloprodajo energije vsako leto dosežejo prihranke energije v višini 1,5 % letne količine prodane energije končnim odjemalcem. V Sloveniji bomo en del te zaveze dosegli z obveznostmi dobaviteljev energije, drug del pa preko spodbud Eko sklada

Energetski zakon (EZ-1) namreč določa, da morajo vsi dobavitelji energije končnim odjemalcem zagotavljati prihranke energije pri končnih odjemalcih. Nova Uredba o zagotavljanju prihrankov energije določa obdobje in višino prihrankov končne energije, način izračuna prihrankov energije, porazdelitev prihrankov energije po posameznih letih določenega obdobja ter vrste energetskih storitev in ukrepov za doseganje prihrankov energije. 

Nova uredba skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti širi krog zavezancev za plačevanje energetske učinkovitosti na vse odjemalce energije (vključno z zavezanci, ki so vključeni v evropsko shemo trgovanja z emisijskimi kuponi-ETS zavezanci).

Pri tem so v največji dopuščeni meri upoštevane oziroma uporabljene izjeme, ki jih dopušča Direktiva o energetski učinkovitosti, tako da bodo zavezanci za doseganje prihrankov in posredno odjemalci energije, ukrep začeli uporabljati postopoma.

Druga polovica prihrankov energije na podlagi obveznosti Direktive o energetski učinkovitosti pa bo dosežena z izvajanjem ukrepov Eko sklada, za kar je pravna podlaga dana v EZ-1. Eko sklad na nacionalni ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Ta Uredba določa tudi višino prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti za izvajanje programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Sredstva se zagotavljajo s plačilom prispevka k ceni električne energije, toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti, ki so ga dolžni plačevati vsi končni odjemalci dobavitelju energije oziroma goriv. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije oziroma goriv plačujejo operaterju, kjer ta obstaja, pri drugih energentih pa dobavitelju energije oziroma goriv, le ta pa jih nakazuje Eko skladu. 

Višina prispevka je določena tako, da bo do leta 2017 vsaka kilovatna ure energije, ne glede na to v kakšni obliki je, enakomerno obremenjena. Skupna zbrana sredstva na letnem nivoju morajo zadoščati za izvajanje programa Eko sklada. Na podlagi uredbe bo na letnem nivoju zbranih okrog 40 mio EUR. Ta sredstva bo Eko sklad namenil za spodbude za energetsko sanacijo stavb.

Skupno povečanje prispevka pri električni energiji in plinu v letu 2015 glede na leto 2014 bo 7 mio EUR, od tega bodo ETS zavezanci obremenjeni s 4,8 mio EUR. Za ne-ETS sektor bodo cene električne energije višje za 0,22 %, za plin pa 0,34 %. Za ETS sektor se bo cena električne energije povišala za 0,84 %, za plin pa 1,5 %.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.