Sklep o pripravi DPN za prenosni plinovod Interkonekcija Rogatec

Vlada RS je na današnji 115. redni seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec in sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo tega DPN.

Sklep je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo, ki jo je izdelalo podjetje Proarc d. o. o. in analize smernic, ki jo je izdelalo isto podjetje. Z DPN se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • novogradnja prenosnega plinovoda na odseku od MMRP Rogatec do stične točke v strugi reke Sotle pri Rogatcu,
  • dograditev MMRP Rogatec,
  • novogradnja sprejemno oddajne čistilne postaje ob stični točki.

Osnovni cilji prenosnega plinovoda v skupni dolžini 3,8 km je povečanje čezmejnega prenosa zemeljskega plina prek slovenskega ozemlja in zagotavljanje diverzifikacije uvoznih plinskih virov in dobavnih poti domačemu energetskemu trgu, s tem pa zanesljivejšo in konkurenčnejšo oskrbo.

Omenjeni prenosni plinovod je del načrtovanega plinovodnega omrežja, ki se vključuje v projekte za razvoj povezovalnih točk s sosednjimi državami. Namen izgradnje načrtovanega prenosnega plinovoda je povečanje prenosne zmogljivosti interkonekcije s hrvaškim operaterjem prenosnega sistema in omogočanje večje dvosmerne zmogljivosti prenosa.

Delovno skupino za pripravo tega DPN sestavljajo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in podjetja Plinovodi d. o. o. (investitor DPN).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.