Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2015 in 2016

Vlada RS je sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016. S sredstvi Sklada se prioritetno financirajo ukrepi na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM 10, za katere je vlada sprejela Odloke o načrtih za izboljšanje kakovosti zraka.

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 določa kriterije za določitev upravičenih namenov porabe sredstev, deleže razdelitve sredstev in ukrepe, ki bodo financirani v omenjenih letih ter oceno vpliva izvedbe ukrepov, ki so financirani s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, na doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP).

Sredstva Sklada bodo v pretežnem deležu namenjena za financiranje izvedbe:

  • ukrepov energetske sanacije stavb in priklopa na daljinsko ogrevanje, s čemer bo tako omogočen zagon domačega gospodarstva (gradbeništvo, mala in srednje velika podjetja, izolacijski materiali),
  • nakup novih okolju prijaznih avtobusov/minibusov za izvajanje dejavnosti linijskih avtobusnih prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu ter spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave,
  • izgradnjo infrastrukturnih ureditev nedeljive infrastrukture v sklopu izgradnje HE na Spodnji Savi,
  • investicije v izgradnjo novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za samooskrbo,
  • projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE,
  • projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb,
  • ozaveščanja, izobraževanja, usposabljanja, priprave strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
  • mednarodne obveznosti Slovenije v okviru globalnih podnebnih prizadevanj in
  • zagotavljanje obveznosti Slovenije z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila o prizadevanju držav članice za zmanjšanje emisij TGP, da do 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij TGP.

Upoštevajoč dejstvo, da bo Republika Slovenija v prodajo na javni dražbi v letu 2015 ponudila 3,2 milijona ton CO2, lahko na podlagi povprečne cene 5 EUR/tono CO2 tudi v letu 2015 prilive iz naslova prodaje emisijskih kuponov ocenimo na 16 milijonov EUR, na podlagi povprečne cene v višini 6 EUR/tono CO2 pa 19,2 milijona EUR. Enaka ocena velja tudi za leto 2016.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.