Program LIFE: dogovor Sveta o stališču za vodilni program EU s področja okoljske politike

Program LIFE ščiti naravo in biotsko raznovrstnost v vseh evropskih državah EU posodablja glavni instrument za financiranje projektov, povezanih z naravo, biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi ukrepi. Svet se je danes dogovoril o stališču (delni splošni pristop) glede uredbe za podaljšanje programa LIFE po letu 2020.

LIFE je vodilni program EU za financiranje projektov, povezanih z okoljem, ohranjanjem narave in podnebnimi ukrepi. Iz dogovora so izključena vprašanja, povezana s proračunom, in horizontalna vprašanja, ki se trenutno obravnavajo v okviru pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027. S tem dogovorom si je predsedstvo zagotovilo mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.


Pomemben nov element predloga je dodaten posebni podprogram za prehod na čisto energijo. Projekti, povezani s prehodom na čisto energijo, se bodo do leta 2020 še naprej financirali iz programa Obzorje 2020. Vendar pa lahko hitra uvedba obnovljivih virov energije in izboljšana energetska učinkovitost bistveno prispevata k blažitvi podnebnih sprememb, kar bo koristilo tudi okolju.


Zato bo program LIFE razdeljen na dve področji, vsako od njiju pa bo imelo dva podprograma.

Okolje

  • Podprogram za naravo in biotsko raznovrstnost
  • Podprogram za krožno gospodarstvo in kakovost življenja

Podnebni ukrepi

  • Podprogram za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
  • Podprogram za prehod na čisto energijo

Za države članice je varstvo narave in biotske raznovrstnosti še posebno pomembno. Zato je Svet določil, da bo najmanj 60 % sredstev za področje okolja namenjenih projektom, ki koristijo naravi in biotski raznovrstnosti. Poleg tega je določil tudi zanimivejšo stopnjo sofinanciranja vse do 75 % upravičenih stroškov za projekte, povezane z naravo in biotsko raznovrstnostjo, ki so v pomoč pri zaščiti prednostno obravnavanih prostoživečih vrst ali habitatov, ki potrebujejo posebno zaščito. Standardna stopnja sofinanciranja projektov v okviru programa LIFE je 60 % upravičenih stroškov.

Svet je za naslednji program LIFE določil časovni okvir od leta 2021 do 2027 in s tem njegovo trajanje uskladil z večletnim finančnim okvirom. V predlogu Komisije časovni okvir za uredbo o programu LIFE ni bil določen.

Komisija je za program LIFE za obdobje 2021–2027 predlagala skupni finančni znesek v višini 5,45 milijarde EUR, od tega 3,5 milijarde EUR za področje okolja in 1,95 milijarde EUR za področje podnebnih ukrepov. Končni zneski bodo odvisni od doseženega dogovora o naslednjem večletnem finančnem okviru.

Glavno merilo za dodelitev sredstev iz programa LIFE bo še naprej dobra kakovost projektnih vlog. Izkušnje pa kažejo, da bo treba izboljšati geografsko uravnoteženost sredstev, dodeljenih iz programa LIFE. Svet je zato določil, da bodo v kategorijo projektov tehnične pomoči vključeni tudi projekti za krepitev zmogljivosti, da bi organom držav članic pomagali pri izboljšanju kakovosti njihovih projektnih vlog, nacionalnim kontaktnim točkam pa pri zagotavljanju boljših storitev. Uvedel je omejitve za ta nepovratna sredstva, in sicer največji skupni znesek dodeljenih sredstev ne sme presegati 15 milijonov EUR. Tako kot vsi ostali zneski bo tudi ta znesek odvisen od doseženega dogovora o naslednjem večletnem finančnem okviru.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.