Predstavitev novih javnih razpisov na področju električne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes na Brdu pri Kranju izvedlo predstavitev javnih razpisov financiranih s strani kohezijskega sklada v sklopu 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«. Udeleženci so bili predstavniki podjetij, interesnih združenj za male hidroelektrarne in vetrne elektrarne ter podjetja iz segmenta elektro oskrbe.

Na današnjem dogodku so bili predstavljeni ključni elementi načrtovanih javnih razpisov Ministrstva za infrastrukturo s področja električne energije. Operacije bodo sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 (OP EKP 2014-2020).

Mag. Tilen Smolnikar, vodja sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije na Ministrstvu za infrastrukturo, je uvodoma predstavil vse investicijske spodbude, ki bodo v novi finančni perspektivi namenjene za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. Posebno pozornost je namenil razpisom s področja energetske prenove javnih stavb in večstanovanjskih stavb v lasti lokalnih skupnost  ter daljinskih sistemov na obnovljive vire energije, ki so že v izvajanju.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavili tri nove javne razpise po pravilih državnih pomoči, ki so v pripravi. To je javni razpis za sofinanciranje gradnje manjših naprav za proizvodnjo električne energije, javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih števcev električne energije in javni razpis sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj za električna vozila. Podrobneje so bili za posamezen razpis predstavljeni: predmet razpisa, upravičeni stroški, neupravičeni stroški, prijavitelji in upravičenci za prijavo, splošni in posebni pogoji, merila za izbor operacij, razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja, obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov, obdobje za porabo sredstev in roki za oddajo vlog.

Po končani predstavitvi je potekala razprava z udeleženci. Mnenja iz razprave bo ministrstvo skušalo upoštevati ob pripravi razpisov, ki bodo objavljeni predvidoma v prvem četrtletju oz. polletju.

Predstavitve:

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.