Predelava in ponovna uporaba odpadkov

Odpadek je po Zakonu o varstvu okolja snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali odpadek v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči. Problem odpadkov je prerasel lokalne okvirje in je postal skupni problem človeštva, saj je z globalizacijo, dostopnostjo dobrin in pretiranim potrošništvom eksponentno raste tudi količina zavrženih materialov.

Za manjšo izrabo naravnih virov in zato, da se v naravi ne bi kopičili nerazgradljivi in strupeni materiali, je potrebna reciklaža. Tako zagotovimo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov iz industrije, kmetijstva in gospodinjstev, zmanjšamo pritiske na okolje, ter pametno porabimo surovine, ki so nam na voljo v že predelani obliki. Najbolj razširjeni materiali oz. snovi za reciklažo so: papir, steklo, les, kovine, plastika, gume, asfalt, beton.

Prvi proces pri obdelavi odpadkov je ločevanje po posameznih materialih, saj mešanih odpadkov ni mogoče učinkovito predelati. V drugi fazi pa lahko ločene odpadke uporabimo direktno kot surov material za ponovno uporabo (recimo jeklo), kot novo komponento (reciliran beton lahko ponovno uporabimo v gradbeništvu kot zasipni material) ali kot vir energije (les, olja in doloečeni plastični materiali kot trdo gorivo).

Reciliranje in ponovna uporaba:

  • Reciklaža papirja zmanjšuje sečnjo gozdov. Če je papir ustrezno sortiran, je po reciklaži mogoče izdelati papir enake kvalitete.
  • Proces proizvodnje stekla iz reciklaže porabi manj energije kot proizvodnja novega. Kot vir za reciklažo se uporabljajo steklenice, kozarci, šipe …
  • Reciklaža lesa zmanjšuje sečnjo gozdov. Kot vire za reciklažo se uporabljajo ostanki iz lesne industrije, lesna embalaža, stavbno pohištvo …
  • Najrazličnejše kovinske izdelke je mogoče reciklirati in uporabiti za izdelavo novih. Na ta način zmanjšamo rabo energije in naravnih virov. Za reciklažni vir se uporabljajjo železo, baker, svinec in težke kovine (kadmij, živo srebro, nikelj).
  • Z reciklažo betona zmanjšamo količino odpadnega materiala v naravi. Beton zdrobimo in ga nato ponovno uporabimo pri gradnji.
  • Asfalt granuliramo in ga ponovno uporabimo za gradnjo cestišč ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala v naravi.
  • Zaradi različnih vrst plastike je njeno sortiranje pogoj za recikliranje. Reciklirni procesi se za različno plastiko razlikujejo.
  • Rezultat reciklaže gum je guma, ki se lahko uporabi pri izdelavi novih izdelkov. Najenostavnejša oblika pa je obnova avtomobilskih gum.
  • Objekti za energijsko izrabo odpadkov proizvajajo toploto in električno energijo iz odpadkov. Na ta način se izrabi material, ki se ga ne da reciklirati in se ga skladno z zakonodajo ne sme odlagati. Najbolj tipična tovrstna goriva so odpadna olja, ki nastajajo v industriji, jedilna olja in maščobe, kostna moka, plastična, papirna, lesna embalaža in podobno. Težave so predvsem pri odpadnih in jedilnih oljih ter maščobah, ker jih je v gospodinjstvih težko izvorno zbirati. Podobno je s plastično, papirno in lesno embalažo, saj kljub ločevanju in sortiranju velik del te embalaže konča na komunalnih odlagališčih.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.