Poročilo o nadzoru nad zapiralnimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH

Vlada RS je na današnji 115. redni seji sprejela poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2012, 2013 in 2014.

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) ureja Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH). Podlaga za izvajanje postopnega zapiranja RTH je Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Program izvaja javno podjetje RTH d.o.o. Trbovlje, sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika pa se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in lastnih virov javnega podjetja RTH d.o.o. Trbovlje.

Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo kot ministrstvo, pristojno za energetiko. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna inštitucija gospodarska družba – GEOSTERN d.o.o., Cesta 4. julija 129, 8270 Krško, ki jo je za to programsko obdobje, izbralo ministrstvo, pristojno za energetiko, na podlagi mednarodnega javnega razpisa. Stroški nadzora se krijejo iz proračunskih sredstev vsakokratnega programa zapiranja rudnika. 

Poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi je pripravil izvajalec storitev nadzora in vključuj:

  • uvodna pojasnila,
  • poročilo tehničnega nadzora (jamska zapiralna dela ter izvajanje sanacijskih rudarskih del in dokončna sanacija okolja s prostorsko in ekološko sanacijo površine),
  • poročilo finančnega nadzora (izvajanje kadrovsko socialnega programa in javnih naročil) in
  • poročilo nadzora na področju nepremičnin in premičnin.

Ministrstvo za infrastrukturo iz poročil nadzora ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v zaključnih poročilih nadzora glede višine in namena porabe sredstev in ostalih aktivnosti. Prav tako ni ugotovilo nepravilnosti pri izvajanju programa s spremembo in rebalansom programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2012, 2013 in 2014.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.