Podatki o emisijah toplogrednih plinov v zraku za Slovenijo v letu 2011

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so se emisije toplogrednih plinov v letu 2011, glede na leto 2010, povečale za 0,1 %.

Emisije toplogrednih plinov so se v letu 2011 ponovno minimalno povečale

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so znašale emisije toplogrednih plinov v letu 2011 19.509 Gg CO2 ekvivalent, kar je 3,4 % pod emisijami v izhodiščnem letu (1986) vendar za 0,1 % nad emisijami v letu 2010.

Največ teh plinov izpušča v okolje področje energetika, v katero je zajeta poraba goriv pri proizvodnji energije, v predelovalni industriji in gradbeništvu, prometu in drugih sektorjih; v letu 2011 je to področje ponovno prispevalo 82,1 % vseh emisij; sledila so mu področja kmetijstvo z 9,8 %, industrijski procesi s 5,2 % in odpadki s 2,9 %.

Pri emisijah toplogrednih plinov v letu 2011 ima največji prispevek ogljikov dioksid [CO2] (82,9 %), ki nastaja predvsem pri zgorevanju goriv, sledita metan [CH4] (10,1 %) in didušikov oksid N2O (5,7 %), ki večinoma nastajata v kmetijstvu in na odlagališčih odpadkov ter emisije fluoriranih ogljikovodikov (HFC), perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in žveplovega heksafluorida (SF6), ki pa so zelo majhne (1,3 %), vendar so zaradi njihovega visokega toplogrednega učinka izredno pomembne.

Glede na podatke Statističnega urada RS stanje onesnaženosti zraka v Sloveniji ni najboljše. Vsekakor bi bilo priporočljivo, da bi te vrednosti začele padati in da bi se vire, ki onesnažujejo začelo nadomeščati s čistimi in obnovljivimi viri energije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.