Eko sklad: Razpis za pridobitev kredita podajšan do konca marca

Eko sklad je za dva meseca podaljšal datum za prijavo na javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14. Tako se lahko občani za kreditna sredstva v višini 8 milijonov evrov potegujejo še do 31. marca.

Eko sklad je podaljšal rok za vložitev vloge za ugoden kredit, ki ga občani lahko pridobijo za:

  • vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
  • rabo obnovljivih virov energije (solarni ogrevalni sistemi, toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso) za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
  • sodobne naprave za pridobivanje električne energije (sončne, hidro ali vetrne elektrarne moči do 50 kW ter naprave za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom moči do 50 kW),
  • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb, gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe,
  • nakup energijsko učinkovitih naprav,
  • nakup okolju prijaznih vozil
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
  • učinkovito rabo vodnih virov in oskrbo s pitno vodo.

Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Odplačilna doba znaša največ 10 let. Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 evrov, v primeru namestitve sodobnih naprav za pridobivanje električne energije, gradnje ali nakupa nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe, nakupa okolju prijaznih vozil ali obsežnejše obnove stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pa lahko odobreni kredit znaša največ 40.000 evrov.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.