Petrol: Pametna zgradba – rešitev za večjo kakovost bivanja

Poraba energije je in bo eden najbolj pomembnih vplivov človeka na okolje tudi v prihodnosti, eden večjih porabnikov energije v svetovnem merilu pa so zgradbe.. V njih se zadržujemo večino našega življenja (bivalni in službeni prostor), zato si v skladu z načeli trajnostnega razvoja zaslužijo še posebno pozornost. Stavbe v Evropi porabijo približno 40 % energije in v zrak spustijo okoli 36 % CO2, slabo polovico energije v zgradbi porabi sistem za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo prostorov.

Evropska unija je že sprejela direktivo, ki obravnava energetsko porabo zgradb (European Energy Directive for buildings) in katere namen je, da bi zgradbe postale bolj energetsko učinkovite. Energetska učinkovitost objektov se poveča med drugim tudi z uvedbo avtomatizacije stavb in izvršnih elementov ter energetskim upravljanjem stavb (gretje, hlajenje in razsvetljava). Standard na podlagi tega deli objekte v štiri različne razrede:

 • Razred A: popolna avtomatizacija energetske porabe v stavbi (load management). Sistem samodejno zaznava prostore, kjer so navzoči uporabniki, v praznih prostorih pa varčuje z energijo.
 • Razred B: osrednji sistem ima nadzor nad vsemi elementi in je komunikacijsko opremljen, nima pa load management sistema.
 • Razred C: stavba nima individualne sobne regulacije, le skupno regulacijo, saj nima komunikacijske opreme.
 • Razred D: stavba brez regulacije.


Energetska učinkovitost je najpomembnejša in ena izmed največjih prednosti pametnih hiš. Pri razsvetljavi nam sistem na primer omogoča centralen izklop svetil, v režimu, ko ni nikogar v prostoru. V prehodnih prostorih, kjer se ne zadržujemo pogosto (hodniki, sanitarije …), lahko nastavimo, da se po določenem času svetilke same izklopijo in s tem zmanjšamo strošek porabe elektrike. Poleg tega je možno z uporabo merilnikov porabe električne energije zaznati, kje morda trošimo preveč in z uporabo sistema to prilagodimo.

Področja, kjer centralno nadzorni sistem lahko pomaga uporabniku so:

 • razsvetljava,
 • ogrevanje in hlajenje,
 • senčila,
 • alarm,
 • video nadzor,
 • hišni kino,
 • merjenje porabe energije,
 • sistem za namakanje,
 • bazenska tehnika,
 • vrt in okolica


Pametna zgradba tako prilagaja pogoje bivanja glede na notranje in zunanje dejavnike. Takšna zgradba je sposobna prilagajati gretje, hlajenje, osvetljavo in še nekatere funkcije glede na število uporabnikov v zgradbi, naravno svetlobo v prostoru, pri tem pa izkorišča sekundarne vire energije, na primer sonce. Če uporabnikov ni, stavba preide v stanje varčevanja. S pomočjo sodobnih konceptov povezljivosti in dostopnosti naprav (t.i. Internet of Things) ter njim namenjenih spletnih shramb podatkov in storitev lahko veliko problemov rešimo enostavneje, hitreje in ceneje.

Začetki avtomatizacije so se začeli z vgradnjo regulatorjev na posameznih sistemih ogrevanja, prezračevanja, razsvetljave, senčil in podobnega. Z razvojem različnih komunikacijskih protokolov so ti posamezni regulacijski sistemi med seboj pričeli izmenjavati podatke in delovati usklajeno. Danes nadzor in kontrolo nad vsemi sistemi prevzame glavni krmilnik z grafičnim vmesnikom. Ta poveže posamezne elemente v zgradbi, ki morajo delovati usklajeno in so potrebni za avtomatizacijo. Hkrati jih lahko nadzorujemo in krmilimo daljinsko preko interneta. Inštalacijo, ki omogoča komunikacijsko povezavo, nadzor in upravljanje s posameznimi elementi, danes imenujemo pametna inštalacija. Ker nam ta omogoča prilagajanje potrebam uporabnikov v stavbi z nadzorom ter upravljanjem preko interneta, lahko dosežemo opazne prihranke. Danes o pametnih inštalacijah in posledično pametnih zgradbah lahko govorimo delno ali v celoti že skoraj pri vseh večjih novogradnjah.

Če želimo znižati povpraševanje po energiji in zmanjšati toplogredne izpuste , morajo mesta občutno izboljšati prav energetsko učinkovitost objektov.  Petrol, v partnerstvu z mesti, poskrbi za tako imenovane Pametne zgradbe:

 1. Implementiramo ukrepe učinkovite rabe energije. Integriramo različne proizvodne vire, vključno z obnovljivimi viri in kogeneracijami, delno ali celovito energetsko obnovimo zgradbo, proizvodne vire in sisteme za distribucijo toplotne energije. Upravljamo z odjemom energije, izkoriščamo odpadno toploto in vgrajujemo učinkovite prezračevalne sisteme.
 2. Vključimo pametne naprave, tehnologijo in najnovejše sisteme za upravljanje z energijoter izvajamo energetsko upravljanje objektov kot vzpostavimo energetsko knjigovodstvo.
 3. Celovite rešitve učinkovite razsvetljave v objektih – z obnovo ali prenovo ter uvedbo sistema za nadzor in avtomatizacijo razsvetljave uredimo osvetljenost prostora oziroma delovnega mesta, skladno s predpisi, s čimer izboljšamo tudi delovno storilnost in kakovost dela.


Storitev energetskega upravljanja objektov v Petrolu združuje sklop storitev, s katerimi pomagamo doseči  za vas najbolj udobno temperaturo in pravilno osvetlitev prostora ob najmanjših možnih stroških. Skrb za optimalno rabo energije in vode prevzame skupina strokovnjakov z različnih področij, ki neprestano preverjajo učinkovitost ter izvajajo ukrepe za znižanje rabe energije.


V Petrolu smo v energetsko upravljanje prevzeli že 351 objektov s skupno površino več kot 1.060.000 m2. Gre večinoma za javne objekte kot so šole, vrtci, občinske stavbe, športne dvorane, bazeni in podobno. Za zmanjševanje rabe električne energije v sistemih javne razsvetljave pa skrbimo že v 13 mestih.


Sami smo konec leta 2017 upravljali 25 sistemov daljinskega ogrevanja, v 14 sistemih dejavnost izvajamo kot gospodarsko javno službo, v ostalih končnim uporabnikom v tržni dejavnosti zagotavljamo čistejšo energijo (biomasa, zemeljski plin, geotermija, soproizvodnja toplotne in električne energije) po enaki ali nižji ceni, kot so jo imeli pred obnovo sistema daljinskega ogrevanja.

Optimalno energetsko upravljanje zgradb je izziv, saj na rabo energije ob doseganju želenega udobja vplivajo različni dejavniki: lastnosti objekta, vremenski pogoji, zasedenost objekta in tudi obnašanje uporabnikov. Za nadzor in obvladovanje vseh teh dejavnikov snovalci pametnih inštalacij predvidijo različne regulatorje, ki si podatke izmenjujejo med seboj, hkrati pa podatke pošiljajo v oblak.  Zbiranje velike količine podatkov v oblaku omogoča med drugim tudi analizo odziva zgradbe na omenjene dejavnike. Na podlagi te analize lahko upravljalec ali uporabnik z možnostjo daljinskega vpliva in prilagajanja regulacijskih algoritmov prilagaja in nadzoruje optimalni regulacijski postopek za učinkovito energetsko upravljanje zgradbe.

Avtor: mag. Blaženka Pospiš Perpar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.