Odprtje distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Idrija

Družba Petrol d. d., Ljubljana in Občina Idrija sta danes slavnostno odprla distribucijski sistem zemeljskega plina, ki je za družbo Petrol že 26. priklopljeni na prenosni sistem zemeljskega plina. Celotni distribucijski sistem v dolžini 70 km bo s plinom oskrboval cca. 1.200 odjemalcev na področjih naselij Godovič, Idrija in Spodnja Idrija. Investicijska vrednost distribucijskega plinovodnega sistema je ocenjena na 4,9 mio EUR.

Občina Idrija kot koncedent in Petrol d.d., Ljubljana kot koncesionar sta 01. 09. 2015 sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija. S tem koncesijskim aktom je koncesionar pričel opravljati dejavnost operaterja distribucijskega sistema na območju občine za obdobje 35 let od sklenitve pogodbe. Zemeljski plin se bo lahko uporabljal za ogrevanje, hlajenje, kuhanje, pripravo tople sanitarne vode, kot tudi za tehnologijo v industrijskih procesih itn.

Priključitev na prenosni plinovodni sistem

Aktivnosti družbe Petrol za priključitev distribucijskega sistema za oskrbo Občine Idrija na prenosni plinovodni sistem so se z vlogo za priključitev pričele v letu 2015. Sistemski operater prenosnega sistema, družba Plinovodi, je za izvedbo priključitve predvidela izvedbo nove merilno regulacijske postaje MRP Godovič in prenosno plinovodno povezavo z obstoječim prenosnim sistemom v Kalcah.

Za izgradnjo prenosnega plinovoda z oznako R38 Kalce–Godovič je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu, s katero je bil predmetni plinovod umeščen v prostor. Namen izgradnje plinovoda je bila priključitev operaterja distribucijskega sistema za oskrbo občine Idrija in hkrati možnost širitve prenosnega plinovodnega omrežja na območje Občine Žiri in Gorenja vas – Poljane ter navezava na obstoječi sistem prenosnega plinovodnega omrežja na območje Občine Škofja Loka.

Prenosni plinovod je premera DN 150 mm in bo obratoval z delovnim tlakom do vključno 70 bar. Vključena sta tudi odcepno mesto na Kalcah ter merilno regulacijska postaja Godovič. Dolžina načrtovanega prenosnega plinovoda R38 Kalce-Godovič znaša 11,1 km.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.