Odgovor RS na obrazloženo mnenje Evropske komisije glede predložitve ocene možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja

Vlada RS je na današnji 117. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nepredložitve celovite ocene možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti (2012/125/ES) je potrebno izdelati Celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (člen 14, Priloga VIII). Obveznost je opredeljena v 360. členu Energetskega zakona (EZ-1), ki določa, da Ministrstvo, pristojno za energijo, vsakih pet let pripravi celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki vključuje opis potreb po ogrevanju in hlajenju ter napoved spreminjanja teh potreb v naslednjih desetih letih, opredelitev potreb po ogrevanju in hlajenju, ki jih je mogoče zadovoljiti s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, delež soproizvodnje z visokim izkoristkom ter oceno pričakovanega prihranka primarne energije, ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter povečanje deleža soproizvodnje.

Evropska komisija meni, da s tem, ko Slovenija ni predložila celovite ocene možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (t.i. Heat Plan), ni izpolnila svojih obveznosti iz direktive o energetski učinkovitosti. 

Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje, da je na javnem razpisu julija 2016 izbrala zunanjega izvajalca Energetski inštitut Hrvoje Požar, ki v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravlja zahtevano poročilo. Evropski komisiji bo končno poročilo posredovano najkasneje do konca februarja 2017.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.