Obnovljivi viri energije postajajo vse bolj pomembni

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Evropski uniji je v letu 2014 znašal 16 %; cilj za leto 2020 je postavljen na 20 %. Devet držav članic je že doseglo nacionalne ciljne deleže, Slovenija je bila v 2014 od nacionalnega ciljnega deleža oddaljena 3,1 odstotne točke.
Letošnji evropski teden trajnostne energije bo potekal od 13. do 17. junija. Evropski teden trajnostne energije sestavljajo aktivnosti, ki spodbujajo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo s poudarkom na prehodu na obnovljive vire energije. Vse to je pomembno za trajno in varno oskrbo z energijo v Evropski uniji ter za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. 

Poraba energije v Evropski uniji se nekoliko zmanjšuje 
Končna poraba energije v EU-28 je bila v letu 2014 po podatkih Eurostata ocenjena na 1.061,2 Mtoe (milijonov ton ekvivalenta nafte) ali 2,1 toe na prebivalca. Največ energije na prebivalca so porabili v Luksemburgu, in sicer 7,3 toe na prebivalca, najmanj pa v Romuniji (1,1 toe na prebivalca); v Sloveniji smo v tem letu porabili 2,2 toe na prebivalca. Končna poraba energije v EU-28 se je sicer od leta 2000 do leta 2014 zmanjšala za 6,3 %. Najbolj se je zmanjšala v Grčiji (za 16,6 %), najbolj povečala pa v Litvi, in sicer za 28,2 %. 

Raba obnovljivih virov energije se v Evropski uniji povečuje 
Povečanje rabe obnovljivih virov energije (sončna energija, hidroenergija, geotermalna energija, les in druga biomasa, tekoča biogoriva …) je eden izmed glavnih ciljev strategije Evropa 2020. Cilj za EU-28 je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije do leta 2020 povečati na 20 %; nacionalni cilj za Slovenijo pa je 25 %. 

Po podatkih Eurostata je bilo v letu 2014 v EU-28 pridobljenih iz obnovljivih virov 16 % energije v bruto končni porabi energije, kar je za 7,5 odstotne točke več kot v letu 2004, odkar so na voljo podatki. Devet držav članic je že doseglo oz. preseglo svoje ciljne deleže: Bolgarija, Češka republika, Estonija, Finska, Hrvaška, Italija, Litva, Romunija in Švedska. Švedska je v letu 2014 dosegla tudi najvišji delež, in sicer 52,6 %. Sledili sta ji Finska in Latvija s 38,7 %; Slovenija je dosegla 21,9-odstotni delež. Najnižje deleže so imeli v Luksemburgu (4,5 %), na Malti (4,7 %) in na Nizozemskem (5,5 %). Najdlje od svojih ciljev so bile Francija (8,7 odstotne točke), Nizozemska (8,5 odstotne točke) in Združeno kraljestvo (8,0 odstotne točke). 

Obnovljivi viri bodo imeli pri zadovoljevanju energetskih potreb Evropske unije ključno vlogo tudi po letu 2020. Države članice so se že dogovorile za nov cilj: doseči do leta 2030, da se najmanj 27 % energije pridobi iz obnovljivih virov.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.