Javna obravnava Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za zaščito nizkonapetostnih omrežij in z njimi povezanih transformatorskih postaj pred električnim udarom, tokovno preobremenitvijo in napetostno preobremenitvijo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 22. aprila 2015.

Pravilnik je pripravljen na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14). Cilj pravilnika je uskladiti stanje tehnike in nova spoznanja na področju zaščite nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj, s čimer se bo zagotovila ustrezna varnost ljudi in premoženja. Sedaj ureja to tematiko Pravilnik o tehniških normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. SFRJ št. 13/78, 17.3.1978), ki pa zaradi razvoja tehnike ni več uporaben.

Pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).

Cilj pravilnika je uskladiti stanje tehnike in nova spoznanja na področju zaščite nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj. Na ta način se zagotovi ustrezna varnost ljudi in premoženja. Hkrati se doseže optimalne stroške graditve in obratovanja ter vzdrževanja. Osnutek zajema vsa nizkonapetostna omrežja in pripadajoče transformatorske postaje, razen izjem, ki so opredeljene v tekstu. Posodobljen in usklajen je terminološki del, kar zagotavlja večjo preglednost in razumevanje vsebine. Osnutek novega pravilnika bo zagotovil odpravo neskladij z drugimi veljavnimi predpisi, predvsem s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.

Predlagan pravilnik uvaja načelo zagotavljanja varne uporabe električne energije uporabnikom in obratovalnemu ter vzdrževalnemu osebju. Hkrati zagotavlja zanesljivo delovanje nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj.

 

Poglavitve rešitve pravilnika:

  • določa minimalne tehnične pogoje za zaščito nizkonapetostnih omrežij z nazivno napetostjo do 1 kV in pripadajočih transformatorskih postaj, razen izjem, ki so opredeljene v tekstu.
  • določa zaščito ljudi pred električnim udarom, zaščito naprav pred tokovno in napetostno preobremenitvijo.
  • velja za javna in industrijska omrežja za razdelitev električne energije z nazivno napetostjo do 1 kV.
  • določa izjeme, kjer se ne uporablja, kot so podzemni rudniki, elektrokemična industrija, električna vleka na železnicah, plovilih, letalih in v posebnih primerih.
  • zaščita pred neposrednim dotikov delov pod napetostjo mora biti zagotovljena z uporabo ovir, ki dotik onemogočajo. Zaščita pred posrednim dotikom mora biti izvedena tako, da v primeru zemeljskega ali kratkega stika ni prekoračena dovoljena napetost dotika.
  • določa merilne metode meritev ozemljitvene upornosti in njihovo periodiko.
  • za tehnične pogoje ozemljitvenih sistemov se pravilnik sklicuje na standard SIST EN 50522.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 22. 4. 2015.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.