Javna obravnava Pravilnika o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa podrobno vsebino analize stroškov in koristi v okviru celovite ocene možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.
Na podlagi 360. člena  Energetskega zakona EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) ministrstvo, pristojno za energijo, vsakih pet let pripravi celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki vključuje opis potreb po ogrevanju in hlajenju ter napoved spreminjanja teh potreb v naslednjih desetih letih, opredelitev potreb po ogrevanju in hlajenju, ki jih je mogoče zadovoljiti s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, delež soproizvodnje z visokim izkoristkom ter oceno pričakovanega prihranka primarne energije, ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter povečanje deleža soproizvodnje. Celovita ocena vključuje analizo stroškov in koristi. 

Skladno z drugim odstavkom 364. člena EZ-1 je s pravilnikom določena  metodologija, predpostavke in časovni okvir za ekonomske analize ter načela, ki jih mora upoštevati investitor pri izdelavi analize stroškov in koristi za možnosti uporabe soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovitega daljinskega ogrevanja in hlajenja pri načrtovanju novih gradenj ter obsežne prenove v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za obrate v vhodno toplotno močjo nad 10MW

S pravilnikom se v nacionalno zakonodajo prenašajo tretji in peti odstavek 14. člena ter Priloga IX Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 25. 8. 2018.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.