Do konca leta je treba namestiti senzorje ogljikovega monoksida v prostor s kurilno napravo brez zunanjega zračenja

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je treba v skladu s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav najpozneje do 1. 1. 2017 v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, namestiti senzorje ogljikovega monoksida (CO). Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki skupaj s pripadajočo tehnično Smernico SZPV-407:2012 (požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, določa bistvene zahteve za varno uporabo kurilnih naprav z vidika graditve objektov), je stopil v veljavo že konec leta 2013.

Pravilnik in smernica predstavljata zadnje stanje tehnike na področju graditve objektov in sta vsebinsko enaka rešitvam v najbolj razvitih evropskih državah. Ob upoštevanju določil tega pravilnika in pripadajoče smernice se pričakuje znižanje zastrupitev z dimnimi plini in manjše število požarov v objektih s kurilnimi napravami.

Pravilnik določa, da se lahko v primeru na novo vgrajenih kurilnih naprav na tekoča ali plinasta goriva v bivalne prostore vgradijo le kurilne naprave, ki obratujejo neodvisno od zraka v prostoru, saj s tem odločilno prispevamo k varni uporabi kurilne naprave. Če gre za na novo vgrajeno kurilno napravo na trdna goriva, je treba poleg zahtev glede zanesljivega dovoda zraka in odvoda dimnih plinov, iz varnostnih razlogov vgraditi še nadzorno napravo, ki uporabnika z zvočnim signalom opozori na morebitno prisotnost ogljikovega monoksida v prostoru (CO senzor).

V sodobnih in energetsko učinkovitejših stavbah ni dovolj razpoložljivega zraka dovedenega skozi špranje v oknih in vratih, vgradnja odprtin v bivalne prostore pa so nesprejemljive. Zato pravilnik določa, da je treba ob spremembah na gradbenih elementih stavbe, ki pomenijo zmanjšan dovod zraka za kurilno napravo (npr. odstranitev odprtin za dovod zraka v prostore, zatesnitev obstoječih oken in vrat ali vgradnja novih s tesnili, vgradnja ali zamenjava raznih naprav z ventilatorji, kot so kuhinjske nape, sušilni stroji z odvodom zraka, ventilatorji na zračnikih za odvod zraka, vgradnja novih ali dodatnih kurilnih naprav, zamenjava dimovodnih naprav) ponovno preveriti ali so še zagotovljeni pogoji za varno uporabo kurilnih naprav. Pravilnik in smernica predstavljata kakovostno podlago za tako presojo.

Pravilnik prav tako določa, da se v zaprte prostore ne sme vgraditi grelnikov za ogrevanje stavb, ki nimajo urejenega odvoda dimnih plinov neposredno skozi dimovodne naprave v okolico.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.