Vlada: Sprejeta energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2013

Vlada RS je 12. decembra 2013 sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2013. Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2013 je pripravljena na podlagi podatkov, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter izvajalci energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Potrebne količine virov energije iz energetske bilance v letu 2013 in primerjava s predhodnim letom, so naslednje:

Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo, bo znašala 295,7 PJ in bo večja 0,6 % v primerjavi s predhodnim letom. Pridobljena bo iz: 4129,9 kt lignita (+0,2 % v primerjavi s predhodnim letom), 759,5 kt rjavega premoga (-6,9 %), 15,0 kt črnega premoga in antracita (-3,6 %), 38,4 kt koksa (+3,9 %), 846,3 milijonov Sm3 zemeljskega plina (-3,0 %), 2425,3 kt naftnih proizvodov (+0,9 %), 62,1 PJ jedrske toplote (+2,9 %), 28,8 PJ obnovljivih virov energije z odpadki (+2,1 %), 14811,3 TJ hidro energije (+0,8 %) ter 938,5 GWh električne energije kot razlike med uvozom in izvozom. Republiki Hrvaški bo oddano 2847,3 GWh (polovica proizvodnje NEK).

Končna poraba bo znašala 208,4 PJ in bo večja za 0,7 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 206,8 PJ (+0,7 %) v neenergetske namene pa 1,7 PJ (-0,1 %). V predelovalnih dejavnostih, rudarstvu in gradbeništvu (industrija) bo porabljeno 52,9 PJ (rast 0,0 % in delež 25,6 %), v prometu 87,2 PJ (+3,0 %, 41,2 %), v gospodinjstvu 45,5 PJ (-2,4 %, 22,7 %), v ostali porabi 20,6 PJ (+0,1 %, 10,0 %) in v energetskem sektorju 0,6 PJ (+1,2 %, 0,3 %). V strukturi porabe končne energije izstopa delež naftnih proizvodov s 49,6 %, sledijo: električna energija (22,5 %), zemeljski plin (12,0 %), obnovljivi viri energije (OVE) (10,6 %), toplota (3,6 %), trdna goriva (1,1 %) in industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) (0,6 %). 

Končna poraba električne energije bo znašala 13017,3 GWh in bo večja za 3,0 % v primerjavi s predhodnim letom. V industriji bo porabljeno 6074,1 GWh (+2,6 % v primerjavi s predhodnim letom), v prometu 163,8 GWh (+3,0 %), v gospodinjstvih 3274,8 GWh (+3,0 %) in v ostali porabi 3389,2 GWh (+3,0 %). 

Končna poraba zemeljskega plina bo znašala 661,8 milijonov Sm3 in bo manjša 2,7 % v primerjavi s predhodnim letom. V energetske namene bo porabljeno 657,0 milijonov Sm3 (-2,7 %) v neenergetske namene pa 4,8 milijonov Sm3 (-3,9 %).

Končna poraba utekočinjenega naftnega plina bo znašala 86,4 kt in bo večja za 4,1 % v primerjavi s predhodnim letom. V prometu (avtoplin) bo porabljeno 8,2 kt (+3,1 %). 

Končna poraba naftnih derivatov in biogoriv v prometu vključuje 1413,2 kt dizelskega goriva (4,6 % rast v primerjavi s predhodnim letom), 520,3 kt motornega bencina neosvinčenega (-1,9 %), 21,7 kt petrolejskega goriva za reaktivne motorje (-2,3 %) in 63,4 kt biogoriv (+8,4 %). 

Končna poraba daljinske toplote bo znašala 7524,0 TJ in bo manjša za 4,5 % v primerjavi s predhodnim letom.

Bruto domača poraba obnovljivih virov energije (brez hidro energije) bo v letu 2013 znašala 28794,3 TJ, industrijskih odpadkov neobnovljivih (NIO) pa 1639,0 TJ. V primerjavi s predhodnim letom bo količina energije iz OVE večja za 2,1 %, iz NIO pa za +10,6 %. V strukturi prevladuje 63,9 % delež biomase (-5,4 % rast v primerjavi s predhodnim letom). Sledijo: geotermalna energija 10,4 % (28,3 %), industrijski odpadki neobnovljivi (NIO) 5,7 % (+10,6 %), sončna energija (SE) 5,5 % (+42,1 %), biodizel 7,2 % (+8,1 %), deponijski plin 0,9 % (-3,6 %), biobencin 0,7 % (+11,3 %) in plin iz čistilnih naprav 0,4 % (-1,7 %).

Delež OVE z NIO in hidro energijo skupaj v končni porabi energije, izračunan po metodologiji EU, bo v letu 2013 dosegel 19,4 %. 

Emisije v letu 2013 bodo v primerjavi s predhodnim letom emisije SO2 manjše za 0,3 %, emisije NOx manjše za 0,3 % in emisije CO2 večje za 0,1 %.

Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije v letu 2013 bo 51,3 %.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.