Tudi po 40 letih delovanja skupina Geoplin z ambicioznimi načrti v prihodnost

Skupina Geoplin letos obeležuje 40-letnico delovanja. Matična družba Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom v Sloveniji, hčerinska družba Plinovodi pa nacionalni operater prenosnega plinovodnega omrežja. Skupina Geoplin tako predstavlja enega ključnih igralcev na področju energetike v Sloveniji.

Postati in ostati največji v industriji pa terja nenehno vlaganje v razvoj, inovativne produkte, širitev infrastrukture in zaposlene. Po začetnem razvoju plinske infrastrukture in izgradnje plinovodnega omrežja v Sloveniji se je delovanje skupine Geoplin začelo uspešno širiti tudi na tuje trge. Vse to je z jasno vizijo, trdim delom in zagnano ekipo uspelo skupini Geoplin doseči v preteklih štirih desetletjih.

Boštjan Napast, predsednik uprave matične družbe Geoplin:

»Skupina Geoplin je že od samega začetka razvojno naravnana. Delujemo na mednarodnem trgu z energijo, kar pomeni, da moramo biti nenehno v koraku s časom, če želimo ostati na trgu konkurenčni in posledično uspešni. Ob tem ne smemo mimo širitve na tuje trge, ki so lani v matični družbi predstavljali 41 % celotne prodaje zemeljskega plina. Tudi v prihodnje ambiciozno, a hkrati preudarno načrtujemo nadaljnji razvoj in širitev v regiji.«


Rastejo tudi prihodki od prodaje in količinska prodaja zemeljskega plina. Če je leta 2000 skupna prodaja zemeljskega plina prvič presegla milijardo kubičnih metrov, je ta v lanskem letu znašala že 1,15 milijarde kubičnih metrov, obeti in načrti skupine Geoplin pa kažejo nadaljevanje rasti obsega poslovanja. Poleg tega je kljub nižjim cenam zemeljskega plina in zaostreni gospodarski situaciji skupini Geoplin v letu 2014 uspelo povečati čiste prihodke od prodaje za skoraj 8 % glede na leto 2013.

Širitev skupine Geoplin v tujino je vsekakor pomemben del razvojne strategije skupine, ki je s tem namenom v lanskem letu ustanovila tudi hčerinsko družbo na Hrvaškem Trgovina i opskrba energentima d. o. o. Ta poteza se je izkazala kot dobra, saj je hčerinska družba že kmalu po vstopu na hrvaški trg začela pridobivati odjemalce. Ob razvojnih in širitvenih načrtih v regiji pa je matična družba Geoplin tudi aktivni član na plinskih vozliščih v Avstriji, Italiji in na Madžarskem.

Razvoj skupine Geoplin temelji na doslednem uresničevanju lastne strategije in prilagajanju poslovnega modela tržnim razmeram in trendom, hkrati pa kot eden ključnih igralcev na energetskem trgu skozi vlaganja v raziskave in razvoj uvaja nove storitve in inovativne produkte, kot so celovite energetske storitve za povečanje učinkovite rabe energije in rešitve za lastno proizvodnjo energije. Tudi z njimi skupina Geoplin uspešno prodira na tuje trge.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.