Strokovni seminar o načrtovanju, vzdrževanju in preverjanju pametnih polnilnih postaj za električna vozila

Na izobraževanju, ki se bo odvijalo 5. 9. 2018, od 9:00 do 14:30, na sedežu Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana, boste zvedeli vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država.

Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. To seveda posledično terja razvoj in izgradnjo celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve elektro polnilnih postaj.

Strokovni seminar je namenjen projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrževalcem, investitorjem, uporabnikom, kot pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju, preverjanju in upravljanju delovanja ter preverjanju varnosti elektro polnilnih postaj za napajanje električnih avtomobilov za običajna polnilna mesta kot tudi polnilna mesta visoke moči, tako za napajanje električnih vozil z izmeničnim (AC) tokom kot tudi z enosmernim (DC) tokom.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene direktive, predpisi in standardi, za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje elektro polnilnih postaj ter praktični primeri in pridobljene izkušnje pri umeščanju ter pri upravljanju in vzdrževanju elektro polnilnih postaj.

Ker je v strokovni seminar vključenih veliko praktičnih rešitev in predlogov, ki smo jih pri dosedanjem delu dobili s strani uporabnikov elektro polnilnih postaj in uporabnikov električnih vozil, pričakujemo tudi veliko zanimanje splošne javnosti.

Program

Globalna slika električne mobilnosti, stanje v svetu, EU in Sloveniji, tehnologija elektro polnilnih postaj za AC in DC polnjenje, primeri že zgrajenih elektro polnilnih postaj, prihodnje usmeritve (potrebe, javni razpisi, ..).

Javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj

 • umestitev pametnih polnilnih postaj v OP Kohezijskega sklada,
 • upravičeni in neupravičeni stroški,
 • splošni in tehnični pogoji,
 • merila in razpoložljiva sredstva,
 • časovnica.

Zakonodaja in praktični primeri za načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje elektro polnilnih postaj

 • povzetki direktiv, predpisov in standardov,
 • umestitev elektro polnilnih postaj v objekt ali prostor,
 • upravljanje, obratovanje in vzdrževanje elektro polnilnih postaj.

Prva in periodična preverjanja varnosti delovanja elektro polnilnih postaj

 • osnovne lastnosti električne inštalacije EVSE,
 • zaščita pred električnim udarom,
 • nadtokovna zaščita,
 • postopek preverjanja varnosti delovanja EVSE po SIST HD 60364-6,
 • primer neposredne meritve varnosti in delovanja EVSE.

Praktični primeri – predstavitev elektro polnilnih postaj, polnjenja EV in meritev na elektro polnilni postaji.

NE SREGLEJTE pa tudi javnega poziva 53SUB-EVPOL17 za polnilne postaje za EV v zavarovanih območjih narave in Natura 2000: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17). Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 400.000,00 EUR.

Prijavite se tukaj.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.