Skupina Petrol v prvem polletju dosegla dobre poslovne rezultate

Ljubljana, 29. avgust 2013 – Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 2. seji obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2013.

Skupina Petrol posluje v konkurenčnem okolju, na katerega močno vplivajo svetovna in domača gospodarska gibanja. Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova največja prodajna trga, se že nekaj let soočata z zaostrenimi gospodarskimi razmerami, ki se odražajo v padcu gospodarske aktivnosti, slabi plačilni disciplini, nelikvidnosti in stečajih podjetij, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti in se še zaostrujejo. Glede na zahtevne gospodarske razmere je skupina Petrol dosegla dobre poslovne rezultate.

Prihodki od prodaje skupine Petrol so bili v prvem polletju leta 2013 realizirani v višini 1,9 mrd EUR, kar je 7 % več kot v prvem polletju leta 2012. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 157,3 mio EUR, kar je na ravni realizacije v prvem polletju leta 2012. EBITDA je znašal 58,3 mio EUR, kar je 1 % več kot v prvem polletju leta 2012. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 24,4 mio EUR, kar je 6 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

Dobre finančne rezultate poslovanja v prvem polletju leta 2013 je skupina Petrol dosegla s prodajo 1,3 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 13 % več kot v prvem polletju leta 2012, 72,8 mio m3 zemeljskega plina, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani, ter 33,0 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2012.

Poleg tega je skupina Petrol prodala tudi 2,2 TWh električne energije, kar je 95 % več kot v prvem polletju leta 2012. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta 2013 realizirala 224,7 mio EUR prihodkov, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2012. Konec junija 2013 je skupina Petrol poslovala preko 469 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 95, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 8, v Črni gori 6 in na Kosovu 7.

Skupina Petrol si bo z aktivno prodajno politiko ter nadaljnjo optimizacijo vseh poslovnih procesov prizadevala za zmanjšanje vplivov negativnih gospodarskih trendov na poslovanje. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.