Od prvega julija so regulirane tudi cene toplote

Skladno z določbami Energetskega zakona imajo odslej tudi odjemalci toplote v Sloveniji zagotovljen enoten način določanja cen toplote. Agencija za energijo kot energetski regulator izdaja soglasja k izhodiščnim cenam toplote distributerjem, distributerjem z lastno proizvodnjo toplote in reguliranim proizvajalcem toplote. Za namen reguliranja cen toplote je pripravila metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cene toplote, ki jo zaračunavajo regulirani proizvajalci toplote. Izvajalci teh dejavnosti so ob upoštevanju navedene metodologije pripravili izračune izhodiščnih cen in jih poslali agenciji v soglasje.

V Sloveniji je bilo konec minulega leta 94.491 gospodinjskih in 8968 negospodinjskih odjemalcev toplote. Agencija za energijo je prejela in obravnavala 58 zahtev za izdajo soglasij k izhodiščnim cenam toplote zavezancev za regulacijo, od tega 46 zahtev distributerjev z lastno proizvodnjo toplote, tri zahteve distributerjev in devet zahtev reguliranih proizvajalcev toplote. Izdala je 46 soglasij, v dveh primerih je vlogo zavrgla, eno vlogo je zavrnila, o preostalih devetih pa do zakonskega roka ni mogla odločiti zaradi različnih razlogov na strani vlagateljev.

Po uveljavitvi novih izhodiščnih cen, torej od 1. julija 2016, ostajajo cene toplote na približno isti ravni, kot so bile do sedaj. Zaradi številnih posebnosti izvajalcev dejavnosti, samih distribucijskih sistemov in uporabljenih energentov pri proizvodnji toplote pa se cene oskrbe s toploto po posameznih območjih še vedno zelo razlikujejo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.