KSSENA: Izboljšanje energetske učinkovitosti v Velenju

V torek, 4. februarja 2014, so na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje svetnice in svetniki med drugim dali tudi soglasje k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) do višine 60 tisoč evrov za izvedbo projekta EE Culture, pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 70 tisoč evrov.

Zavod KSSENA je konec lanskega leta pridobil nov projekt z naslovom EE Culture in bo za nemoteno izvajanje aktivnosti v okviru tega projekta potreboval finančna sredstva. Splošni cilj projekta je povečanje energetske učinkovitosti zaradi zaščite in varstva okolja ter kulturne dediščine v čezmejnem območju.

Čezmejno območje Slovenija-Hrvaška ima vse pogoje, da lahko postane konkurenčno razvitim državam in njihovim poskusom prodiranja na trg jugozahodne Evrope. V okviru projekta naj bi objekte kulturne dediščine obnovili z izboljševanjem njihove energetske učinkovitosti. Porabo energije v objektih je potrebno zmanjšati ter hkrati izboljšati življenjske pogoje (vgradnja sistema gretja, hlajenja, ventilacije, zamenjava pohištva) in izboljšati zaščito ter varstvo objektov kulturne dediščine na čezmejnem področju in širše.

V okviru projekta EE Culture, ki bo trajal 13 mesecev, je Zavodu KSSENA namenjenih 93.692,60 evra. Aktivnosti bodo začeli izvajati že ta mesec.

Predstavnica zavoda KSSENA pa je svetnice in svetnike danes seznanila tudi s Poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2013.

V lanskem letu so bile na področju učinkovite rabe energije (URE) izvedene naslednje aktivnosti: delna sanacija stavbnega pohištva na Podružnični šoli Plešivec, izolacija podstrešja na Podružnični šoli Škale, izdelava toplotno izolirane fasade na objektu Krajevne skupnosti Stara vas ter zamenjava stavbnega pohištva na objektu, v katerem ima prostore Krajevna skupnost Staro Velenje.

Z zamenjavo osemnajstih energetsko neučinkovitih svetilk z LED svetilkami smo izboljšali energetsko učinkovitost javne razsvetljave, s postavitvijo petindvajsetih LED svetilk, ki se napajajo iz že predhodno postavljenih energetsko samozadostnih uličnih svetilk (ESUS), pa bomo po ocenah prihranili okoli 3,3 MWh na leto. Poleg tega smo sanirali 3C omrežja DN 300, DN 250 in DN 125 ob Kidričevi in Kersnikovi cesti v Velenju.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.