E3 objavil javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud

Družba E 3, d.o.o., je dne 6. 9. 2013 v Ur.l. RS 73/2013 objavila javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije.

E3 bo v okviru Programa za doseganje prihrankov energije v letu 2013 je, v obliki nepovratnih sredstev, razpisla 100.000 evrov.

V javnem razpisu E3URE-2013-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu, v petek 6. 9. 2013 je na voljo 100.000 evrov. Za sredstva po tem razpisu lahko kandidrate v okviru petih ukrepov učinkovite rabe energije:

  • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep A);
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (ukrep F);
  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (ukrep J);
  • programi izvajanja energetskih pregledov ( ukrep P);
  • programi informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

Na javnem razpisu lahko kandidrajo naslednji upravičenci:

  • občine,
  • podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Občani, oziroma gospodinjstva, niso upravičenci po tem javnem razpisu.

Višina finančne spodbude se določila na podlagi v vlogi prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.