Z novim letom dvig cene omrežnine. Takšne bodo razlike na položnici

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja 2022, objavljene pa so v Uradnem listu RS, št. 202/21. Omrežnina za distribucijski sistem je dobrih 14 % višja, omrežnina za prenosni sistem ostaja nespremenjena. 

Spremembe v naslednjem regulativnem obdobju

Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo za leto 2022 glede na leto 2021 zvišale za 14,16 odstotka, tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem ostajajo glede na leto 2021 nespremenjene.

Navedene spremembe tarifnih postavk omrežnine bodo imele – ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine in DDV glede na predhodno leto – naslednji vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo:

 1. Gospodinjstva:
 • značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 1,88 evra višji mesečni strošek (oziroma 22,52 evra višji letni strošek)za oskrbo z električno energijo;

2. Industrija:

 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 39,07 evra višji mesečni strošek (oziroma  468,85 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 283,92 evra višji mesečni strošek (oziroma  3407,05 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 24 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 2782,14 evra višji mesečni strošek (oziroma  33.385,64 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo.

Določitev regulativnega okvira

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2022 skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, pri čemer je upoštevala tudi razvoj dejavnosti in načrt porabe električne energije.

Upravičene stroške elektrooperaterjev sestavljajo:

 • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
 • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
 • stroški električne energije za izgube v omrežju,
 • stroški sistemskih storitev,
 • amortizacija,
 • reguliran donos na sredstva,
 • kakovost oskrbe,
 • spodbude,
 • raziskave in inovacije.

(vir: Agencija za energijo)

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let. Na podlagi upravičenih stroškov elektrooperaterjev je agencija določila potrebno omrežnino in posledično tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za regulativno obdobje 2022.

Zvišanje tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem za regulativno obdobje 2022 je predvsem rezultat padca porabe električne energije v letih 2020 (5 %) in 2021 (3 %) glede na načrtovano porabo, kar je posledica krčenja gospodarske dejavnosti zaradi pandemije. V letu 2022 je sicer pričakovati trend rasti porabe električne energije, ki pa še ne bo presegla porabe pred obdobjem pandemije oziroma porabe v letu 2019. Znižanje porabe električne energije v obdobju 2020–2021 je vplivalo na višje primanjkljaje omrežnine v tem obdobju, ki so se skladno z metodologijo reguliranja vključili v regulativni okvir za leto 2022 in povzročili potrebo po dodatnem viru za pokrivanje upravičenih stroškov v letu 2022.

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekKako oprati kavbojke, da se ne skrčijo?
Naslednji članekNega božične zvezde
Nadja Jurca

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.