Gradnja nezahtevnega objekta 2023: Pozor pri gradnji lop, nadstreškov, rastlinjakov …

Nov Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki ga je objavilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, določa vsebine in oblike projektne ter druge dokumentacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov. Po novem morate tako biti pozorni na kar nekaj sprememb pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov.

Pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte v letu 2023

Načeloma ni bistvenih sprememb pri pripravi same dokumentacije za pridobitev GD za nezahtevne objekte, novost pa so novi obrazci, za oddajo zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ter dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Nezahtevni objekti 2023

Pomembna dokumenta:

  • Priloga 6 – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt: poleg osnovnih podatkov o investitorju in parceli se navede tudi podatke o tem, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo, pa tudi na katero. Sledi kratek opis objekta in na roko narisana skica – prikaz tlorisa v merilu 1:100, prereza ter pogled na oblikovanje terena. Prikaže se seveda tudi prometna ureditev, če se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo, pa tudi druge funkcionalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščita in prestavitve infrastrukturnih vodov ipd. Če bo objekt zgrajen v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali varovanih območij, bo treba pridobiti tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev (običajno občina). Mnenja se priloži k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.
  • priloga 11 B – Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Dokumentacijo podpiše investitor ali njegov pooblaščenec. Potrebujete še dokazilo o pravici graditi.

Novost: imenovanje nadzornika

Kot določa 74. člen gradbenega zakona (GZ-1), “imenovanje nadzornika ni obvezno v primeru gradnje nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega zakona.” Če torej investitor nezahtevni objekt gradi sam, mora imenovati nadzornika. Tega navede v prijavi začetka gradnje (priloga 13 B) in ne v dokumentaciji ali zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.

Prijava začetka gradnje

Prijava začetka gradnje nezahtevnega objekta je obvezen del postopka. Investitor jo mora na upravno enoto vložiti najmanj osem dni pred začetkom gradnje.

Obvezna prijava gradnje enostavnega objekta

Za gradnjo enostavnih objektov gradbeneno dovoljenje ni potrebno. Novost, ki jo prinaša pravilnik, pa je, da je treba tudi gradnjo enostavnega projekta prijaviti na občini.

  • Priloga 13 C: V prijavi začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe je treba navesti osnovne podatke o investitorju, naziv gradnje, zunanje mere na stiku z zemljiščem, bruto tlorisno površino, odmike od sosednjih zemljišč, priložiti grafični oziroma opisni prikaz začasnega skladiščnega objekta oz. enostavnega objekta, ki je stavba (tloris, prerez).

Vpliv na sosednje objekte

Investitor mora navesti vpliv gradnje na sosednje objekte. Poleg tega mora navesti tudi, ali gre za rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti obstoječega objekta. V dokumentaciji za gradbeno dovoljenje je treba navesti opis vplivov gradnje (hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno okolico in opis vplivov na okolico.

Nov pravilnik, ki je bil v Uradnem listu objavljen 10. marca 2023, začne veljati 25. marca 2023, dostopen pa je TUKAJ.

>> Preverite, ali kateri objekti sodijo med NEZAHTEVNE in kateri med ENOSTAVNE!

Urednica portala MojPrihranek.si

Prejšnji članekCitroen bo agresivno stopil na trg s cenovno dostopnimi EV avti
Naslednji članekEkosen na Sejmu Dom 2023 v Ljubljani

Urednica portala MojPrihranek.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.