Opozorila glede zagona prenovljenega nepremičninskega sistema Prostor

Map of Slovenia on poppy seeds
Photo by lantapix on iStock

Geodetska uprava je prenovila nepremičninske evidence v okviru programa eProstor. S tem je vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje sistema, obenem pa predstavlja enotno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo. Prenovljeni so procesi evidentiranja, nove informacijske rešitve katastra nepremičnin in spletni portal Prostor – informacijski in storitveni portal.

Velike spremembe v nepremičninskih evidencah

S sprejetjem Zakona o katastru nepremičnin je bila dana ustrezna pravna podlaga za celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov. Portal Prostor zajema informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih storitev za prenos ali obdelavo podatkov (vpogledovalniki, aplikacije, javno dostopni spletni servisi).

Zakon o katastru nepremičnin je določil, da se podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države po novem evidentirajo v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah, kot do sedaj. Zakon o katastru nepremičnin je uvedel enoten postopek evidentiranja nepremičnin ter omogočil možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice. Zakon ustrezneje ureja način vodenja sestavin delov stavb, kot so na primer atriji in parkirna mesta, ter vpisov podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb.

Izvedba geodetskih storitev v starem in novem sistemu
Izvedba geodetskih storitev v starem in novem sistemu Photo by on gov

Vzpostavljen je bil nov informacijski sistem

Za potrebe izvajanja določb novega Zakona o katastru nepremičnin je bil vzpostavljen nov informacijski sistem (v nadaljevanju IS Kataster), ki sodi med kompleksnejše informacijske sisteme v Republiki Sloveniji. Vzpostavljen je na državnem računalniškem oblaku, za katerega skrbi Ministrstvo za javno upravo. IS Kataster vključuje podatke o:

  • 5.700.000 parcelah nekdanjega zemljiškega katastra,
  • 1.200.000 stavbah in 1.900.000 delih stavb nekdanjega katastra stavb,
  • 53.000 prostorskih enotah iz registra prostorskih enot,
  • 566.000 hišnih številkah iz registra naslovov,
  • 7.800.000 objektih (vodovoda, kanalizacija, električna energija, ceste, železnice in elektronske komunikacije) iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter
  • 57.000 točkah iz evidence državne meje.
Ključni mejniki uvedbe novega sistema
Ključni mejniki uvedbe novega sistema Photo by on gov

Geodetska uprava izvedla vrsto sprememb

»V enomesečnem prehodnem obdobju vzpostavitve informacijske podpore smo ukinili evidence: zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Vzpostavili smo novo evidenco, kataster nepremičnin. Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev smo na Geodetski upravi uvedli še nekatere druge spremembe v registru prostorskih enot in registru naslovov ter v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Da smo lahko zagotovili migracijo iz obstoječih sistemov v IS Kataster na varen in učinkovit način, v prehodnem obdobju ni bilo mogoče izvajati vseh operativnih aktivnosti v nepremičninskih evidencah. Migracije iz tehničnih in logističnih razlogov na žalost ni bilo mogoče izvesti vzporedno z delovanjem obstoječega sistema. Vse aktivnosti, ki jih je bilo mogoče izvesti sočasno, so bile v preteklih mesecih že izvedene,« so zapisali na Geodetski upravi.

Izobraževanja in uvajanja v delo
Izobraževanja in uvajanja v delo Photo by on gov
Žiga Kastelic

SEO urednik

VIRgov.si
Prejšnji članekNepremičninski portal Prostor ima novo podobo
Naslednji članekNe zamudite! Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteka
Žiga Kastelic

SEO urednik

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.