Potrjen zagonski elaborat in projektna skupina za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta energetske prenove stavb

Vlada je na današnji 101. redni seji potrdila zagonski elaborat za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta “P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti” ter imenovala projektno skupino za izvedbo tega projekta.

Slovenija si je zastavila za cilj izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020, kar je v skladu z evropsko Direktivo o energetski učinkovitosti. S programom Energetske prenove stavb v državni in občinski lasti, ki je namenjen energetski prenovi stavb ožjega in širšega javnega sektorja in se financira iz sredstev kohezije za obdobje 2014-2020, bo vzpostavljen sistem energetskih sanacij stavb ožjega in širšega javnega sektorja v tistih primerih, ko se energetska prenova financira iz virov sredstev kohezije za obdobje 2014-2020. Izvedli se bodo trije pilotni projekti energetske prenove (ČŠOD v Bohinju, sklop treh sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu, objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah) in  prvi ciklični modeli energetskih prenov stavb v letu 2017.

Ocenjena vrednost izvedbe razvojnega projekta P1 je 76.519.383 evrov (z DDV) in zajema stroške vzpostavitve sistema ter ocenjeno vrednost izvedbe cikličnih modelov prenov v letu 2017 in izvedbo treh pilotnih projektov.

Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo, kot nosilnemu ministrstvu, ter vsem sodelujočim v okviru tega projekta naložila obveznost njegove izvedbe v predvidenih rokih.

Vlada RS je sprejela tudi sklep o ustanovitvi in nalogah delovne skupine – projektne skupine za izvedbo tega vladnega strateškega razvojnega projekta. Ključna naloga projektne skupine je zagotovitev pravočasno in strokovno izvedbo projekta na podlagi nalog in rokov, določenih v zagonskem elaboratu projekta.    

Projektna skupina deluje v naslednji sestavi:

 • mag. Tilen Smolnikar, vodja projektne skupine, MzI,
 • mag. Martina Gračner, MzI,
 • mag. Branka Bugarin,  MzI,
 • Zdenka Šibelja,  MzI,
 • mag. Jani Turk,  MzI,
 • Mojca Šteblaj, Urad za kohezijsko politiko, Sektor za sklade, SVRK,
 • Lucija Remec, vodja Službe za nepremičnine in investicije pravosodnih organov, MP,
 • Mateja Tilia, vodja Sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo, MIZŠ
 • mag. Simona Hribar Motore, vodja Sektorja za investicije in javna naročila, MZ,
 • mag. Tomaž Kukovica, Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem, MK,
 • Matija Mrzel, vodja Sektorja za investicije, MJU,
 • Alenka Lamovec Alič, vodja Službe za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, MNZ,
 • Katarina Ahac, Splošni sektor, GSV,
 • Višnja Delak,  Službe za investicije in premoženje, MDDSZ,
 • Mojca Geč Zvržina, vodja Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami, MORS
 • Monika Pintar Mesarič, predstavnica MF.

Rok za izvedbo projekta je 19. 3. 2018.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.