Sklep o ugotovitvi izjeme za začetek predhodnega postopka za izvedbo javno-zasebnega partnerstva

V objektih na petih lokacijah v Ljubljani, katerih upravljavec je Generalni sekretariat Vlade RS, se energetska prenova stavb ne bo izvajala po modelu javno-zasebnega partnerstva, ker se v teh objektih izvajajo dejavnosti, ki so povezane z varovanjem državne in uradne skrivnosti.
Vlada Republike Slovenije je na 92. redni seji odločila, da se v objektih na lokacijah Gregorčičeva 20, Gregorčičeva 25, Gregorčičeva 25a, Gregorčičeva 27 in Gregorčičeva 27a, v Ljubljani, katerih upravljavec je Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, ne bo izvedlo javno-zasebno partnerstvo glede na to, da se v teh objektih izvajajo dejavnosti, ki so povezane z varovanjem državne in uradne skrivnosti.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance in strokovno javnostjo pripravilo “Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva”. Skladno s smernicami se bodo investicije energetske prenove stavb javnega sektorja in storitve zagotavljanja energije in prihrankov ter zmanjšanje porabe energije izvedle po modelu javno-zasebnega partnerstva, kadar je za to izkazan javni interes.

Obveznosti naročnika v okviru energetskega pogodbeništva predstavljajo visoko varnostno tveganje za objekte na Gregorčičevi 20, Gregorčičevi 25a, Gregorčičevi 27 in Gregorčičevi 27a, Ljubljana. Objekta na Gregorčičevi 20 in Gregorčičevi 25 sta v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 63/13), objekta posebnega pomena, ki ju varuje policija (druga stopnja varovanja). V objektih so nameščeni sistemi in naprave, namenjeni varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, prav tako se v objektih obravnavajo in hranijo dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke do najvišje stopnje tajnosti. Zaradi navedenega ter aktivnosti policije v objektih bi bilo z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva onemogočeno varovanje državnih interesov in skrivnosti, saj bi zasebni partner imel vpogled v načine varovanja. Omenjeni objekti izpolnjujejo pogoje iz druge alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), zato se za njihovo energetsko prenovo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 model energetskega pogodbeništva ne uporabi.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.