Eko sklad s finančnimi spodbudami za naložbe učinkovitih in obnovljivih virov energije

Z javnim pozivom Eko sklada so na voljo finančne spodbude. Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero za nove naložbe na območju Republike Slovenije.

Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Namen poziva je spodbujanje izvedb ukrepov učinkovite rabe energije v tehnoloških procesih in stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Spodbude so namenjene za enega ali več ukrepov, ki še ni bil zaključen ob oddaji vloge na javni poziv:

 • A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
 • K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
 • M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
 • N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
 • S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Višina spodbude

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV. Za ukrep R višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, vendar ne več kot 250 € na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Višina kredita

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 €, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 €. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 €.

Vloga in dokumentacija

Na naslednjih povezavah je na voljo dokumentacija o pozivu in vloga za prijavo na poziv.

VIREko Sklad
Prejšnji članekPrižiganje sveč na grobovih brez slabe vesti
Naslednji članekSlovenija še vedno sloni na naftni energiji
Žiga Kastelic

SEO urednik

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.