Eko sklad s finančnimi spodbudami za naložbe učinkovitih in obnovljivih virov energije

EKO sklad
EKO sklad

Z javnim pozivom Eko sklada so na voljo finančne spodbude. Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero za nove naložbe na območju Republike Slovenije.

Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Namen poziva je spodbujanje izvedb ukrepov učinkovite rabe energije v tehnoloških procesih in stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Spodbude so namenjene za enega ali več ukrepov, ki še ni bil zaključen ob oddaji vloge na javni poziv:

 • A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
 • K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
 • M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
 • N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
 • S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • lokalne skupnosti, razen za ukrep M,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Višina spodbude

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV. Za ukrep R višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, vendar ne več kot 250 € na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Višina kredita

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 €, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 €. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 €.

Vloga in dokumentacija

Na naslednjih povezavah je na voljo dokumentacija o pozivu in vloga za prijavo na poziv.

VIREko Sklad
Prejšnji članekPrižiganje sveč na grobovih brez slabe vesti
Naslednji članekSlovenija še vedno sloni na naftni energiji

S spleta


Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.