Objavljena navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo navodila za izvajanje projektov energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. S tem se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.
Navodila so objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo.

Ministrstvo bo v kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Naknadno pa bodo objavljene tudi smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine ter navodila in tehnične usmeritve pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Navodila sestavljajo trije dokumenti:

  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja,
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

 

Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja vsebujejo ključno pravno podlago, navodila za izvedbo operacij, pogoje, kriterije in merila za izbor operacij, ki bodo sofinancirane, opis sistema sofinanciranja in izvedbene napotke za pripravo potrebne dokumentacije.

Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja javnim partnerjem približujejo koncept energetskega pogodbeništva prek identifikacije, premagovanja ovir in spopadanja z izzivi pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva ter podajajo jasne informacije o pravilnem načinu postopanja pri izvedbi tovrstnih projektov.

Priročnik upravičenih stroškov
sistematično obravnava vse upravičene in neupravičene stroške, ki nastanejo pri izvajanju operacije energetske prenove stavb.

Navodila za delo upravičencev v okviru širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina, oziroma za občine, bodo podrobneje opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer se bodo kot pogoji in kriteriji za izbor operacije ter pripravo dokumentacije smiselno uporabili pogoji in kriteriji, kot so opredeljeni v teh navodilih.

Navodila so objavljena na spletni strani Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer so na voljo tudi ta dodatna pojasnila.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.