V drugem četrtletju 2017 nadaljnje nižanje cen električne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za drugo četrtletje (april – junij) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 4,8 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za drugo četrtletje (april – junij) 2017.

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. kvartalu leta 2017 znašala 161,5 EUR/MWh in je bila za 0,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2016. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2017) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca povečala za 3,8 %. 

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 2. kvartalu 2017 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 54,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 3,0 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 56,2 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta povišala za 1,1 %. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 2. kvartalu 2017 znašale 18,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 1,0 %. 

V 2. četrtletju 2017 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 33,7 %, delež omrežnine 34,8 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene. 

 
Negospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. kvartalu leta 2017 znašala 85,0 EUR/MWh in je bila za 4,8 % nižja kot v enakem obdobju leta 2016. Glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2017) se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca znižala za 7,1 %.

Postavka dobava energije je v 2. kvartalu 2017 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 41,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5,8 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 16,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 0,3 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. kvartalu 2017 znašale 9,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 0,9 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh ter omogoča oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja, je pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. kvartalu 2017 obremenitev v višini 2,2 EUR/MWh, kar je za 28 % manj kot v enakem obdobju leta 2016.

V 2. četrtletju 2017 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 59,7 %, delež omrežnine 23,4 %, delež dajatev v energetiki 13,7 %, delež trošarine pa 3,2 % končne maloprodajne cene.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.