Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 314. in 315. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog sprememb in dopolnitev uredbe in jo posredovalo v javno obravnavo. Bistveni spremembi sta povečanje letne dovoljene moči priključitve naprav za samooskrbo in ukinitev definicije moči naprave. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 14. 8. 2017.

Energetski zakon (EZ-1) določa, da mora država spodbujati rabo obnovljivih virov energije z namenom povečanja količine in deleža obnovljivih virov. Na podlagi teh členov je Vlada RS decembra 2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 97/15) (v nadaljevanju: uredba), ki se je pričela izvajati 15. januarja 2016. Ukrep samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) je zelo dobro sprejet med gospodinjstvi. V letu 2016 je bilo priključenih 135 naprav, izdanih soglasij za priključitev pa je bilo preko 300. Od aprila 2017 je v okviru  javnega poziva Eko Sklada (49SUB-SOOB17) mogoče za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki izkoriščajo sončno energijo, pridobiti tudi nepovratno finančno spodbudo v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe.

Bistveni spremembi v predlogu nove uredbe sta povečanje letne dovoljene moči priključitve naprav za samooskrbo in sicer iz 10 MVA na 20 MVA. Zaradi bolj učinkovite samooskrbe in tudi lažjega nadzora, se ukinja definicija moči naprave in uvaja drugačen, boljši način merjenja moči oddane preko merilnega mesta v javno omrežje. Bistvo samooskrbe je, da je proizvedena energija porabljena na kraju samem in da se z viški ne obremenjuje javnega omrežja. Zato je na podlagi dosedanje prakse uvajanja ukrepa in v skladu z usmeritvami predlogov novih EU direktiv, t.i. vrednost nazivne moči naprave prevedena na maksimalno trenutno moč, ki je lahko oddana v omrežje in je izmerjena na merilnem mestu, na katerega je priključena naprava za samooskrbo. Velikost moči ostaja nespremenjena in sicer 11 kVA. Tako majhne moči nimajo nobenega vpliva na stabilnost delovanja javnega omrežja.

V spremenjeni uredi se spreminja še način polletnega poročanja podatkov distribucijskih operaterjev in dodana zahteva po uskladitvi sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije z določili uredbe.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 14. 8. 2017.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.