[On-line interaktivna delavnica] PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

  PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

  Datum / Čas
  Date(s) - 27. januarja, 2021
  9.00 - 13.30

  Lokacija
  Agencija POTI - Z znanjem do cilja

  Kategorije


  Priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

  Vsebina in program delavnice sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivna delavnica potekala 27. januarja 2021, od 9. do 13. ure.

  Vsak investicijski projekt, ki se deloma ali v celoti financira iz javnih sredstev, se začne s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU skladov pa poleg priprave investicijske dokumentacije zahteva v večini primerov tudi izdelavo študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter seveda pripravo vloge, ki mora biti usklajena z vso predhodno izdelano dokumentacijo.

  Namen delavnice je:

  • ugotoviti pravilne postopke priprave/načrtovanja investicije za kasnejše uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev,
  • ustrezno prikazati vsebino, cilje, rezultate in aktivnosti projekta in jih oblikovati po pravilni in veljavni metodologiji za izdelavo investicijskih dokumentov,
  • predstaviti možnosti glede vključitve javno-zasebnega partnerstva v izvedbo investicijskega projekta,
  • osvojiti teorijo, na kateri temeljijo finančni in ekonomski izračuni ter kazalniki,
  • pokazati razliko v zahtevanih dokumentih in samim postopkom med neposredno potrditvijo operacije (projekta) in prijavo na javni razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev,
  • predstaviti praktične primere priprave vlog investicijskih projektov v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije.

  Še več informacij o delavnici, predavateljici ter prijavnico boste našli tukaj: http://bit.ly/2XFA3rS

  Agencija POTI, d. o. o.
  info@agencija-poti.si|01 511 39 21|Spletna stran

  V Agenciji POTI, izobraževalni, svetovalni in založniški družbi, smo si v 20-ih letih delovanja pridobili obilo znanja in izkušenj na področju izvajanja izobraževalnih programov. Sodelujemo z izkušenimi predavatelji, ki so predvsem strokovnjaki iz prakse.

  S spleta