Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Agencija POTI - Z znanjem do cilja
27 OBJAVE 0 KOMENTARJI
V Agenciji POTI, izobraževalni, svetovalni in založniški družbi, smo si v 20-ih letih delovanja pridobili obilo znanja in izkušenj na področju izvajanja izobraževalnih programov. Sodelujemo z izkušenimi predavatelji, ki so predvsem strokovnjaki iz prakse.
Podporna shema OVE in SPTE – kaj z elektrarno, ko se pravica do podpore izteče

Podporna shema OVE in SPTE – kaj z elektrarno, ko se pravica do podpore...

Dobrih deset let po uveljavitvi sheme državne pomoči – podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE), lahko rečemo, da je to glede na obseg...
Požarna varnost pri električnih vozilih v garažah

Požarna varnost pri električnih vozilih v garažah

V članku so izpostavljene nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe električnih vozil v garažah – predvsem pri polnjenju električnih vozil. Pri tem morata biti izpolnjeni dve zahtevi: da se požarna varnost dne poslabša ter da...
Predlog Zakona o oskrbi z električno energijo

Predlog Zakona o oskrbi z električno energijo

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (MzI-DE), je 12. oktobra 2020 z objavo predloga Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) začelo z enomesečnim postopkom javne obravnave, v katerem je zainteresirana javnost lahko podala...
Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja (Asset Management)

Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja (Asset Management)

Sodobna orodja (metode), procesni pristop, izboljšave in projekti Uporaba koncepta obvladovanja premoženja (Asset Management) se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Podjetja pri sistemu vodenja kakovosti, po ISO standardih, so okrepila tudi spoznanje, da je vzdrževanje...

Sodobni sistemi obvladovanja fizičnega premoženja (sredstev) v proizvodnih, energetskih in infrastrukturnih podjetjih

Številna podjetja veliko investirajo in uvajajo nove tehnike za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Sodobni dinamični tržni trendi marsikateremu podjetju narekujejo ponovno ovrednotenje poslovnega modela, ki običajno vodi k spremembam vizije in strateških ciljev....

Pristop k izgradnji male vetrne elektrarne za samooskrbo ali kot manjše proizvodne naprave

Zakonodaja za postavitev male vetrne elektrarne V Sloveniji imamo sprejeti uredbi, ki omogočata izgradnjo male vetrne elektrarne za samooskrbo ali kot manjše proizvodne naprave: Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni...

Obvezna postavitev polnilnih postaj za električna vozila pri novih stavbah in pri večjih prenovah...

Področje električne mobilnosti se povezuje tudi s področji učinkovite rabe energije, energetsko učinkovitostjo, področjem čistih in energijsko učinkovitih vozil za cestni prevoz in s področjem uporabe energije iz obnovljivih virov energije. V letošnjem letu je...

Male VETRNE ELEKTRARNE v Sloveniji

V Akcijskem planu za OVE 2010–2020 je predvidena umestitev vetrnih elektrarn z inštalirano močjo 106 MW, konec leta 2017 pa je znašala predvidena inštalirana moč 60 MW. Trenutno inštalirana moč vetrnih elektrarn bistveno zaostaja za...

Kako izkoristiti trenutne razmere za sklepanje novih poslov?

Okrepitev trga javnih naročil, dvig števila samostojnih javnih naročnikov oz. kupcev blaga, storitev in gradenj ter s tem dodatne priložnosti za gospodarstvo. Mnogi strokovnjaki opozarjajo na negativne posledice, ki jih bodo ukrepi sprejeti v času...

Novosti na področju polnilnih postaj za električna vozila in dinamičnega upravljanja

Število električnih in priključnih hibridnih avtomobilov z vključenimi lahkimi vozili, vključno z osebnimi vozili in lahkimi gospodarskimi vozili (ang. LDV) na cestah po svetu je leta 2018 preseglo 5 milijonov, istočasno je svetovni trg elektro...
11,912SledilcevVšečkaj
553SledilcevSledi
330SledilcevSledi