DigiMigi 2.0: spoznajmo digitalni svet

Digitalizacija skoraj ni več izbira, temveč je pričakovanje, ki postaja nujnost. Še posebej se je potreba po digitalnih kompetencah pri posameznikih pokazala v času epidemije Covida-19, ko so prišle vrzeli pri uporabi digitalnih orodij za delo in učenje od doma ter komunikacijo na daljavo še posebej do izraza.

Del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi del pa k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Izobraževanja pokrivajo vseh pet stebrov digitalnih kompetenc DigiComp: (1) informacijska in podatkovna pismenost, (2) komuniciranje in sodelovanje, (3) ustvarjanje digitalnih vsebin, (4) kibernetska varnost in (5) reševanje težav.

Urnik izobraževanj v letu 2024

Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Izobraževanja bodo izvedena v dveh terminih (izjemoma v enem ali treh).

Potrebna je predhodna prijava na info@nevtron.eu za zagotovitev prostih mest.

Pogoji za prijavo na izobraževanje:

  • na dan prijave na neformalno izobraževanje starost udeleženca vsaj 30 let,
  • državljan Republike Slovenije,
  • obvezna prisotnost udeleženca na izobraževanju vsaj 75 %.

Urnik izobraževanj:

Ljubljana 16. 04. 2024; 18. 04. 2024 16:00-20:00
Brezovica 24. 04. 2024; 25. 04. 2024 17:00-21:00
Ljubljana – online 25. 04. 2024; 26. 04. 2024 16:00-20:00
Ljubljana 06. 05. 2024; 10. 05. 2024 09:00-13:00
Ljubljana 07. 05. 2024; 14. 05. 2024 09:00-13:00
Kamnik 07. 05. 2024; 08. 05. 2024 09:00-13:00
Novo mesto 08. 05. 2024; 09. 05. 2024 09:00-13:00
Mokronog – Trebelno 09. 05. 2024; 16. 05. 2024 09:00-13:00
Medvode 13. 05. 2024; 14. 05. 2024 09:00-13:00
Ljubljana – online 15.05.2024; 17. 05. 2024 16:00-20:00
Ljubljana 16. 05. 2024; 23. 05. 2024; 30. 05. 2024 09:00-11:30
Ankaran 20. 05. 2024; 22. 05. 2024 10.00-14:00
Vipava 20. 05. 2024; 21. 05. 2024 09:00-13:00
Tolmin 20.05.2024 07:00-15:30
Ljubljana 21. 05. 2024; 22. 05. 2024 08:00-12:00
Brezovica 23. 05. 2024; 24. 05. 2024 09:00-13:00
Ljubljana – online 29. 05. 2024; 30. 05. 2024 08:00-12:00
Ljubljana – online 03. 06. 2024; 04. 06. 2024 08:00-12:00
Tolmin 03. 06. 2024 07:00-15:30
Tolmin 04. 06. 2024 07:00-15:30
Ljubljana 05. 06. 2024; 12. 06. 2024; 19. 06.  2024 13:00-15:30
Ljubljana 09. 09. 2024; 10. 09. 2024 10:00-14:00
Loški Potok 11. 09. 2024; 13. 09. 2024 09.00-13.00
Ljubljana 07. 10. 2024; 14. 10. 2024; 21. 10. 2024 09:00-11:30
Brezovica 24. 10. 2024; 25. 10. 2024 09:00-13:00
Novo mesto 18. 11. 2024; 19. 11. 2024 10:00-14:00

OPOMBA: Seznam prikazuje aktualno stanje (izvedena in napovedana izobraževanja). Seznam se osvežuje tedensko. Napovedana izobraževanja bodo izvedena ob zadostni prijavi udeležencev, v nasprotnem primeru bodo odpovedana in odstranjena s seznama.

Za več informacij in obvezne prijave se obrnite na info@nevtron.eu.

Vizija v Sloveniji je zagotoviti, da bo vsakdo v naši družbi, ne glede na starost, spol, kraj bivanja ali socialni status, lahko uporabljal digitalne storitve, ki jih zagotavljata država in/ali zasebni sektor. Potrebno je zagotoviti, da bodo vsi zaposleni imeli ustrezna digitalna znanja in kompetence, da bodo pravočasno pripravljeni na spremembe in razvoj v digitalnem svetu.

Po podatkih indeksa DESI3 je Slovenija, glede na delež prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami, pod povprečjem EU. Podatki Statističnega urada razkrivajo, da ima vsaj osnovne kompetence le polovica prebivalstva. Le petina prebivalcev starih med 16 in 74 let ima dobro razvite digitalne kompetence; tistih, ki imajo razvite vsaj osnovne digitalne kompetence, je 20 %; pomanjkljive kompetence 11 %; skromne 5 %, 14 % pa je takih, ki so brez digitalnih kompetenc. Delež tistih, ki so brez digitalnih kompetenc, narašča s starostjo. DESI 2022 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da je v Sloveniji delež ljudi, ki niso še nikoli uporabljali interneta, višji od evropskega povprečja. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.

 

OECD5 ugotavlja, da so digitalne kompetence odraslih v Sloveniji nizke in da posameznikom z nizkimi digitalnimi kompetencami in neaktivnim (upokojeni in drugi neaktivni) v Sloveniji že grozi digitalna izključenost. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.

Za udeležbo na izobraževanju je obvezen predhoden test. Preverite svoje digitalne kompetence s testom DigiComp.

Začni test digitalnih kompetenc

EU Logotip Ifeel SLOVENIA logotip  #digiSI

Projekt sofinancira Evropska unija in Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

 

Arhiv izobraževanj DigiMigi 2023