Digimigi: spoznajmo digitalni svet

Preverite svoje digitalne kompetence s testom DigiComp.

Začni test digitalnih kompetenc

 

Digitalizacija skoraj ni več izbira, temveč je pričakovanje, ki postaja nujnost. Še posebej se je potreba po digitalnih kompetencah pri posameznikih pokazala v času epidemije Covida-19, ko so prišle vrzeli pri uporabi digitalnih orodij za delo in učenje od doma ter komunikacijo na daljavo še posebej do izraza.

Del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi del pa k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo. Izobraževanja pokrivajo vseh pet stebrov digitalnih kompetenc DigiComp: (1) informacijska in podatkovna pismenost, (2) komuniciranje in sodelovanje, (3) ustvarjanje digitalnih vsebin, (4) kibernetska varnost in (5) reševanje težav.

Vizija v Sloveniji je zagotoviti, da bo vsakdo v naši družbi, ne glede na starost, spol, kraj bivanja ali socialni status, lahko uporabljal digitalne storitve, ki jih zagotavljata država in/ali zasebni sektor. Potrebno je zagotoviti, da bodo vsi zaposleni imeli ustrezna digitalna znanja in kompetence, da bodo pravočasno pripravljeni na spremembe in razvoj v digitalnem svetu.

Po podatkih indeksa DESI3 je Slovenija, glede na delež prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi kompetencami, pod povprečjem EU. Podatki Statističnega urada razkrivajo, da ima vsaj osnovne kompetence le polovica prebivalstva. Le petina prebivalcev starih med 16 in 74 let ima dobro razvite digitalne kompetence; tistih, ki imajo razvite vsaj osnovne digitalne kompetence, je 20 %; pomanjkljive kompetence 11 %; skromne 5 %, 14 % pa je takih, ki so brez digitalnih kompetenc. Delež tistih, ki so brez digitalnih kompetenc, narašča s starostjo. DESI 2022 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da je v Sloveniji delež ljudi, ki niso še nikoli uporabljali interneta, višji od evropskega povprečja. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.

 

OECD5 ugotavlja, da so digitalne kompetence odraslih v Sloveniji nizke in da posameznikom z nizkimi digitalnimi kompetencami in neaktivnim (upokojeni in drugi neaktivni) v Sloveniji že grozi digitalna izključenost. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.

Urnik izobraževanj v letu 2023

Udeležba na izobraževanjih je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava na info@nevtron.eu za zagotovitev prostih mest.

Naziv DATUM TERMIN
Društvo upokojencev Pirniče 19.09.2023
Društvo upokojencev Pirniče 26.09.2023
Krajevna skupnost Gorica 28.09.2023
Krajevna skupnost Gorica 28.09.2023
Krajevna skupnost Gorica 29.09.2023
Krajevna skupnost Gorica 29.09.2023
DU Šentjernej 2.10.2023
Društvo upokojencev Pirniče 3.10.2023
Društvo Senior Šiška 4.10.2023
DU Šentjernej 5.10.2023
DU Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10.2023
KS Rafolče 11.10.2023
DU Šmartno pri Slovenj Gradcu 12.10.2023
KS Rafolče 13.10.2023
KS Duplica 16.10.2023
KS Duplica 17.10.2023
Društvo Senior Šiška 18.10.2023
KS Krnice-Masore 19.10.2023
KS Krnice-Masore 20.10.2023
DU Ankaran 23.10.2023
DU Bitnje Stražišče 23.10.2023
DU Bitnje Stražišče 24.10.2023
DU Ankaran 25.10.2023
DU Bitnje Stražišče 25.10.2023
DU Bitnje Stražišče 26.10.2023
DU Uršna sela 26.10.2023
DU Uršna sela 26.10.2023
DU Uršna sela 27.10.2023
DU Uršna sela 27.10.2023
KS Sela pri Kamniku 30.10.2023
KS Sela pri Kamniku 2.11.2023
DU Dolenjske toplice 6.11.2023
KS Slivje 6.11.2023
KS Slivje 7.11.2023
KS Center Kamnik 7.11.2023
KS Center Kamnik 8.11.2023
KS Grgar 8.11.2023
DU Dolenjske toplice 9.11.2023
KS Grgar 9.11.2023
KS Center Kamnik 10.11.2023
DU Sveta Trojica 14.11.2023
DU Trnovska vas 14.11.2023
DU Sveta Trojica 15.11.2023
DU Trnovska vas 15.11.2023
DU Trebnje 16.11.2023
DU Trebnje 17.11.2023
DU Novo mesto 20.11.2023
DU Novo mesto 21.11.2023
DU Novo mesto 22.11.2023
Ljudska knjižnica Metlika 27.11.2023
KS Kamnik Center 27.11.2023
Ljudska knjižnica Metlika 28.11.2023
KS Kamnik Center 28.11.2023
Ljudska knjižnica Metlika 29.11.2023
DU Šmartno pri Rožni dolini 29.11.2023
KS Kamnik Center 30.11.2023
KS Rožna dolina 4.12.2023
KS Rožna dolina 5.12.2023
DU Šmartno pri Rožni dolini 6.12.2023
DU Šmartno pri Rožni dolini 13.12.2023
Društvo upokojencev Boris Kidrič

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Evropska unija: Evropski socialni skladRS Ministrstvo za digitalno preobrazbo