Dogodki

Datum / Časdogodek
1. julija, 2020
9.00 - 14.30
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
1. julija, 2020
9.00 - 14.00
Male VETRNE ELEKTRARNE - načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
7. julija, 2020
9.00 - 15.00
Celostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
7. julija, 2020 - 15. julija, 2020
17.00 - 19.00
E-Šola projektnega managementa
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
26. avgusta, 2020
9.00 - 14.30
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
9. septembra, 2020
9.00 - 15.00
Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Agencija POTI – Z znanjem do cilja, Ljubljana
1 2