Male čistilne naprave in sistemi za zbiranje deževnice – trajnostna prihodnost

0

Pri podjetju PROSIGMA PLUS so strokovnjaki za vgradnjo malih čistilnih naprav in za zbiranje ter rabo deževnice. V nadaljevanju je navedenih nekaj osnovnih nasvetov, ki jih je smiselno upoštevati ob izboru čistilne naprave ali sistema za zbiranje deževnice.

Male čistilne naprave za varno prihodnost

Veliko področij v Sloveniji je takšnih, da priklop hiš ni mogoč na javno kanalizacijo. Vzrok za to so hribovita področja, ki pomenijo tehnično in finančno oviro za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Hiše, ki ležijo na takih področjih, rešijo problem odpadne komunalne vode z malo čistilno napravo. Če gre za novogradnjo, je to predvideno že v gradbenem dovoljenju. V primeru že obstoječih hiš, kjer so vgrajene delujoče pretočne ali nepretočne greznice, pa se bodo le-te postopno zamenjale z malimi čistilnimi napravami. Zakon predvideva, da bi se to naj zgodilo do l. 2015 oz. na nekaterih področjih do l. 2017.

Glede tehnologije čiščenja se priporoča t.i. „SBR“ postopek čiščenja. Delovanje naprave naj bo takšno, da od uporabnika ne zahteva pogostih posegov. Idealno je, če napravo krmili mikroprocesor, ki obenem vpisuje podatke o delovanju v svoj elektronski dnevnik. Jezik komuniciranja naj bo slovenski. Ob dobavi naj bo naprava že zmontirana, tako, da se v njen že nahajajo vsi vitalni deli, kar bo omogočilo hitro umestitev v teren in priklop. Posebno pozornost naj investitor nameni informacijam katere prednosti oz. slabosti prinaša delovanje čistilne naprave v daljni prihodnosti – kajti čistilno napravo vgrajujete za več generacij.

 

Naprava mora imeti ustrezen certifikat (SIST EN 12566-3) in uvrščena mora biti na listo  dovoljenih čistilnih naprav Komunalne zbornice Slovenije. To je osnova, da prejmete za vgrajeno napravo tudi subvencijo občine.

 

Poskrbite za varnost naložbe. Izbirajte pri prodajalcih z daljšo večletno prisotnostjo na trgu in stabilnim poslovanjem, saj le taki lahko izpolnjujejo svoje garancijske obljube, skrbijo za stalno zalogo nadomestnih delov in imajo urejeno servisno službo. Če se odločite za vgradnjo na ključ je dobro, da to za vas opravi gradbenik z večletnimi izkušnjami s tega področja. Pomembno je, da se sama vgradnja izvrši strokovno s čimer preprečite posedanje, poškodbe itd. Pravi strokovnjak vam čistilno napravo lahko vgradi v enem dnevu.

Deževnica

Raba deževnice je, bolj kot kdaj prej, zanimiva s stališča stroškov in odgovornega obnašanja do narave. Če uporabljamo deževnico na vrtu in v hiši, lahko prihranimo 50% pitne vode. To pomeni 50% manjšo porabo in toliko manjši račun. Razen tega je naša položnica za odvajanje odpadne vode temu primerno manjša, saj se le-ta izračunava glede na porabljeno vodo iz vodovoda.


Letos se je pojavil še en vidik prihranka: nekatere komunale so začele ali bodo začele zaračunavati odvajanje deževnice v kanalizacijo glede na velikost strehe uporabnika. To pomeni večja streha, več deževnice, ki odteče v kanalizacijo in večji račun.


To je v tujini že dolgo znana praksa in na dolgi rok vzpodbuja uporabnike, da deževnico, zbrano na svoji strehi, ne spuščajo v kanalizacijo.

Praktično je možno deževnico zbirati s vsake strehe. Uporabimo lahko podzemne rezervoarje in nadzemne zbiralnike – ti so zanimivi za manjše količine zbrane deževnice.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vpiši svoj komentar
Prosim vpiši ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.